AS Ekspress Grupp: Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020

Tallinn, ESTONIA


ASi Ekspress Grupp nõukogu kinnitas 2020. aasta majandusaasta aruande.

2020. aasta finantstulemused ei ole võrreldes 19. veebruaril 2021 avaldatud esialgsete tulemustega muutunud. ASi Ekspress Grupp 2020. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 63,2 miljonit eurot, mis kahanes 6% võrreldes 2019. aastaga. Kontserni 2020. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud puhaskasum oli 2,54 miljonit eurot kasvades 80%.  

ASi Ekspress Grupp auditeeritud 2020. aasta majandusaasta aruanne on lisatud käesolevale teatele ning on kättesaadav ASi Ekspress Grupp koduleheküljel egrupp.ee

Esmakordselt on AS Ekspress Grupp koostanud eraldi interarktiivse online aastaaruande, mis asub aadressil: 2020-annual-report.egrupp.ee. Lisaks informatsioonile ettevõtte kohta ja finantsadmetele sisaldab online aruanne täiendavat funktsionaalsust, sh videoid ja erinevaid veebilinke jne.

Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1600 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

ManusAttachments

Ekspress Grupp konsolideeritud 2020_EST