LEHDISTÖTIEDOTE: Ruotsalainen investointipankki Redeye aloittaa SSH.COM:in seurannan


SSH:n tavoite on parantaa entisestään liiketoiminnan läpinäkyvyyttä
ja lisätä SSH:n tunnettuutta sijoittajien keskuudessa

Helsinki – 07.04.2021 – SSH.COM on solminut ruotsalaisen teknologiayrityksiin keskittyvän investointipankin Redeyen (www.redeye.se) kanssa sopimuksen SSH:ta koskevan osakeanalyysin tuottamisesta. Redeyen ensimmäinen analyysi valmistuu kesäkuun 2021 aikana.

SSH.COM:in talousjohtaja Niklas Nordström sanoo: "SSH.COM on sitoutunut parantamaan sijoittajille saatavilla olevan informaation monimuotoisuutta, määrää ja laatua sekä kansainvälistä levikkiä. Yhteistyö Redeyn kanssa edistää tätä tavoitetta ja tuo uusia näkökulmia SSH.COM:in sijoittajille. Redeyen analyysi monipuolistaa sijoittajien saamaa riippumatonta tietoa liiketoimintamme perusteista ja tulevaisuuden näkymistä."

Nordström jatkaa: "Tämä on hyvä ajankohta lisätä sijoittajille tuotettavan informaation määrää – olemme uusineet strategiaamme ja organisaatiotamme ja muutamme myös liiketoimintamalliamme. Redeyen avainvahvuuksia ovat sen kansainvälinen näkökulma ja teknologiayritysten ja niiden liiketoimintamallien tuntemus, joista uskomme olevan merkittävää hyötyä SSH.COM:in sijoittajille ja sijoittamista harkitseville."

Redeyen laatimat yhtiöraportit tulevat saataville ilmaiseksi SSH.COM:in ja Redeyen verkkosivuille. SSH.COM tiedottaa asiasta vielä erikseen, kun ensimmäinen raportti julkaistaan.

SSH Communications Security
SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja palveluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoi­tusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­tymään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kattavan myynti­partneri­verkoston avulla. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.


Lisätietoja:
SSH.COM
Jussi Mononen, VP Business Development
jussi.mononen@ssh.com
+358 45 615 4855