Børsmeddelelse nr. 07.2021 Indre værdi pr. 31. marts 2021

København K, DENMARK


DatoIndre værdi, DKK pr. aktie
31/03/20217,4
28/02/20217,4
31/01/20217,5
31/12/20207,3

Opgørelsen er baseret på samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2020.
Opgørelsen er ikke revideret. Der tages forbehold for endelig opgørelse.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Vedhæftet filAttachments

AS_07_2021_NAV310321