Forløb af ordinær generalforsamling 14. april 2021 i Investeringsforeningen C WorldWide

Copenhagen, DENMARK


Nasdaq Copenhagen A/S                                                                                               14. april 2021
Nikolaj Plads 6
1007 København K


Dagsordenens pkt. 1) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og 2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
Bestyrelsens beretning og årsrapporten for 2020, herunder forslag til udlodning og bestyrelsens honorar, blev godkendt på foreningens ordinære generalforsamling.

Udbytterne udgør følgende beløb for regnskabsåret 2020:

AfdelingNavnkr. pr. andel
DK0010157965 Globale Aktier KL A40,70 kr.
DK0060287217Globale Aktier Etik Klasse UDL16,30 kr.
DK0010312529Stabile Aktier KL5,70 kr.
DK0015945166Emerging Markets KL0,00 kr.
DK0060057644Asien KL A0,00 kr.

Dagsordenens pkt. 3) Decharge til bestyrelsen
Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.

Dagsordenens pkt. 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
Ingen forslag var fremsat.

Dagsordenens pkt. 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen
Alle bestyrelsens fire medlemmer var på valg. Karsten Kielland, Lars Aaen og Camilla Hartvig blev genvalgt. Christoffer Fode blev valgt som nyt medlem.

  
Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:

Karsten Kielland
Lars Aaen
Camilla Harder Hartvig
Christoffer Fode

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Karsten Kielland som formand.

Dagsordenens pkt. 6) Valg af revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen C WorldWide

Henrik Brandt
Direktør

Vedhæftet filAttachments

Forløb ordinær af generalforsamling CWW 2021