Wilson ASA: Eks utbytte NOK 0,60/aksje i dag

Bergen, NORWAY


Aksjene i Wilson ASA noteres eks utbytte NOK 0,60 fra og med i dag, 15.04.2021.


Wilson ASA

Bergen, 15. april 2021


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12