Ordinær generalforsamling den 19. april 2021

København Ø, DENMARK


Bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S vil på selskabets ordinære generalforsamling den 19. april 2021 indstille Allan Agerholm til nyt medlem af bestyrelsen, med henblik på efterfølgende at konstituere sig med Allan Agerholm som formand, såfremt generalforsamlingen vælger Allan Agerholm som nyt medlem.

Vedhæftet filAttachments

05-2021 Nyt medlem