Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Stege, DENMARK


LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65

Selskabsmeddelelse nr. 07-2021.

Forløb af ekstraordinær generalforsamling.

Meddelelse om forløbet af Møns Bank’s ekstraordinære generalforsamling i bankens lokaler

på 3. sal i Storegade 29, 4780 Stege mandag den 19. april 2021:

1. Som dirigent var udpeget advokat Lars Stuckert.

2. De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer, der tidligere er behandlet og godkendt på den ordinære

generalforsamling den 24. marts 2021, blev enstemmigt vedtaget.

3. Dirigenten orienterede om, at bestyrelsen var bemyndiget til at anmelde de på generalforsamlingen

vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen.

På generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital på kr. 9.269.060 og 233.599 stemmer.

Yderligere information vedrørende nærværende selskabsmeddelelse kan fås ved henvendelse til

undertegnede.

Venlig hilsen

Møns Bank

Flemming Jensen

Bankdirektør

Direkte tlf. 55 86 15 36

E-post: fj@moensbank.dk


Vedhæftet filAttachments

Generalforsamlingsreferat 20210419 Møns Bank - OMX