Par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

Riga, LATVIA


Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valdes viedoklis par sabiedrības obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu un tā ietekmi uz sabiedrības interesēm

2021. gada 13. aprīlī Finanšu un kapitāla tirgus komisija nolēma atļaut AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (turpmāk tekstā – “Sabiedrība”) akcionāram Duke I S.à r.l. (turpmāk tekstā – Piedāvātājs) izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu (turpmāk tekstā – “Piedāvājums”), apstiprinot vienas akcijas atpirkšanas cenu – 0,54 EUR.

Sabiedrības valde uzskata, ka Piedāvājums atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma nosacījumiem.

Sabiedrības valde Piedāvājumu vērtē pozitīvi, ņemot vērā, ka Piedāvātājs plāno turpināt Sabiedrības pašreizējo uzņēmējdarbību. Piedāvājums neietekmēs nodarbinātību uzņēmumā un Sabiedrības vispārējo uzņēmējdarbības profilu vai atrašanās vietu.

Sabiedrības valde pozitīvi vērtē Piedāvātāja nodomu veikt Sabiedrības finansiālo pārstrukturēšanu nolūkā panākt Sabiedrības komercdarbības ilgtspēju, kas nodrošinās Sabiedrības spēju attīstīt uzņēmējdarbības modeli un nodrošināt uzņēmumam nepieciešamās investīcijas.

Par Duke I S.à r.l. 
Duke I S.à r.l.  ir Luksemburgas meitasuzņēmums Warwick European Opportunities Holding III LP, kas ir alternatīvais ieguldījumu fonds, kuru pārvalda Warwick Capital Partners LLP (“Warwick”). Warwick ir Londonā bāzēts ieguldījumu pārvaldnieks, kas darbību koncentrē uz īpašos apstākļos nokļuvušiem uzņēmumiem Eiropā.

Par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā ar vairāk nekā 55 gadu pieredzi stikla šķiedras ražošanā. Sabiedrības pamatdarbības virzieni ir stikla šķiedras pētniecība, stikla šķiedras produktu izstrāde, ražošana un pārdošana. AS VALMIERAS TIKLA ŠĶIEDRA kopā ar tās meitasuzņēmumu Apvienotāja Karalistē VALMIERA GLASS UK Ltd. veido vienīgo uzņēmumu grupu pasaulē ar vertikāli integrētu struktūru un plašu stikla šķiedras produktu klāstu termoizolācijas tirgum ar temperatūras noturību līdz pat 1250°C.

Papildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālr.: +371 6420 2216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com