Arvopaperimarkkinalain 9 Luvun Pykälän Mukainen Ilmoitus: Pohjolan Rahoitus Oy:n Omistus QPR Software Oyj:ssä

Helsinki, FINLAND


QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.4.2021 klo 13.00

QPR Software Oyj on saanut Pohjolan Rahoitus Oy:ltä Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut alle kymmenen (10) prosentin. QPR Softwaren osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 12 444 856 kappaletta.

Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: QPR Software Oyj, 0832693-7
Osakkeenomistajan nimi ja y-tunnus: Pohjolan Rahoitus Oy, 0486816-5
Ilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuden luovutus.
Liputusraja alitettiin 19.4.2021.

Pohjolan Rahoitus Oy:n omistusosuus ilmoituksen mukaan:

 % osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaYhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen9,96 %09,96 %12 444 863
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus10,69 %010,69 % 


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
QPR 1VSuora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI00090086681 239 2500 9,96 %0 %
     
YHTEENSÄ1 239 250 9,96 %0 %


QPR Software Oyj
Jari Jaakkola
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jari Jaakkola, puh. 040 502 6397
JAKELU:
NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.qpr.com