Meddelelse nr. 07/2021: Delårsrapport 1. kvartal 2021

København K, DENMARK


Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2021. Resumé:

  • Strategic Investments A/S’ resultat for 1. kvartal 2021 blev på DKK 22,1m før og efter skat. Indre værdi steg med DKK 0,06 pr. aktie, svarende til et afkast på 7%.
  • Resultatet er primært drevet af gevinster på selskabets bankeksponering.
  • Selskabets egenkapital udgjorde d. 31. marts 2021 DKK 338,2m, svarende til en indre værdi af selskabets aktier på DKK 1,00 pr. aktie.
  • På dagens ordinære generalforsamling i selskabet forventes vedtaget et forslag om udlodning af udbytte på DKK 0,02 pr. aktie, svarende til et direkte afkast på ca. 2% opgjort ifht. indre værdi pr. 31. marts 2021.
  • Den 31. marts 2021 havde selskabet været aktiv som investeringsselskab i samlet 91 måneder. Siden den investeringsmæssige start d. 1. september 2013 havde selskabet opnået et afkast på 8,3% p.a.
  • Selskabets målsætning er uændret at skabe et årligt afkast på 10-15% efter skat.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets admini­stre­rende direktør Jens Black på telefon +45 30 65 41 71.

Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet filAttachments

SI_07_2021_Delårsrapport1Q21_230421