Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van Templeton Investment Counsel

Rotterdam, NETHERLANDS


Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 26 april 2021

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van Templeton Investment Counsel

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving ontvangen van Templeton Investment Counsel, LLC.

Kennisgeving van Templeton Investment Counsel, LLC

  • Op 22 april 2021 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Templeton Investment Counsel, LLC op 20 april 2021 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving vindt plaats door een ‘persoon die alleen kennis geeft’.
  • Op 20 april 2021 bezit Templeton Investment Counsel, LLC in totaal 2.295.290 stemrechten.
  • Op basis van de noemer van 72.477.654 (totaal aantal stemrechten), bezit Templeton Investment Counsel, LLC op 20 april 2021 3,17% van het totaal aantal stemrechten.
  • Templeton Investment Counsel, LLC is een 100% dochtermaatschappij van Templeton Worldwide Inc., een 100% dochteronderneming van Franklin Resources, Inc.
  • De kennisgeving van Templeton Investment Counsel, LLC kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van Templeton Investment CounselAttachments

Fagron Kennisgeving Templeton 260421 NED DEF.pdf