Norsk Hydro: Primærinnsider kjøper aksjer

Oslo, NORWAY


Styremedlem i Norsk Hydro ASA, Rune Bjerke, har den 27. april 2021 kjøpt
5 500 aksjer i Hydro til 53,85 kroner per aksje.

Ny beholdning for Rune Bjerke er 20 500 aksjer.

Investorkontakt:
Line Haugetraa
Head of Investor Relations
+4741406376
line.haugetraa@hydro.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

Skjema for melding om transaksjon - KRT 1500