„Aprangos” grupės 2021 m. 3 mėnesių tarpinė informacija

Vilnius, LITHUANIA


2021 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 25,5 mln. eurų, arba 44,3% mažiau, nei 2020 m. I-ą ketvirtį.

Dėl epideminės koronavirusinės infekcijos (COVID–19) nuo 2020 m. gruodžio 16 d. buvo laikinai uždarytos visos Grupės parduotuvės Lietuvoje. Nuo 2021 m. vasario 15 d. Lietuvoje atidarytos atskirą įėjimą iš lauko turinčios parduotuvės, kurių prekybos plotas neviršija 300 kvadratinių metrų. Nuo 2021 m. kovo 15 d. Lietuvoje atidarytos visos atskirą įėjimą iš lauko turinčios parduotuvės (palyginimui, praėjusiais metais visos Grupės parduotuvės Lietuvoje buvo laikinos uždarytos nuo 2020 m. kovo 16 d.). Latvijoje parduotuvės laikinai uždarytos nuo 2020 m. gruodžio 19 d. (palyginimui, praėjusiais metais Latvijoje nuo 2020 m. kovo 28 d. buvo apribota parduotuvių, veikiančių prekybos centruose veikla – jos negalėjo dirbti savaitgaliais). Estijoje parduotuvės laikinai uždarytos nuo 2021 m. kovo 11 d., o nuo 2021 m. kovo 6 d. iki kovo 11 d. Estijoje buvo draudžiama parduotuvių veikla savaitgaliais (palyginimui, praėjusiais metais Estijoje nuo 2020 m. kovo 27 d. buvo uždarytos visos Grupės parduotuvės, veikiančios prekybos centruose). Šie laikini parduotuvių uždarymai ženkliai įtakojo Grupės generuojamą apyvartą, uždirbtą pelną bei atitinkamai – finansinius rodiklius. Vadovybės skaičiavimais Grupė per 3 mėnesius dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos ir laikino parduotuvių uždarymo prarado apie 30 mln. eurų apyvartos (su PVM), atitinkamai negavo apie 9 mln. eurų bendrojo pelno ir neuždirbo apie 2,5 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą.

„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas nuostolis prieš apmokestinimą per 2021 m. tris mėnesius sudarė 3,0 mln. eurų, kai 2020 m. atitinkamu laikotarpiu nuostolis siekė 2,2 mln. eurų.

„Aprangos“ grupės EBITDA per 2021 m. tris mėnesius siekė 2,1 mln. eurų, kai atitinkamu 2020 m. laikotarpiu EBITDA sudarė 2,8 mln. eurų.

Su „Aprangos“ grupės 2021 m. trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtose bylose. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801


PriedaiAttachments

FA2021Q1 LT Vadovu patvirtinimas 2021Q1 LT