Tegningsmeddelelse - ny klasse under Investeringsforeningen C WorldWide - Indien KL A

Copenhagen, DENMARKTegningen af andele i Indien KL A under Investeringsforeningen C WorldWide blev afsluttet den 28. april 2021.

Ved tegningsperiodens afslutning var der modtaget nedenstående ordrer:

Navn ISIN Antal investorer Tegningskurs Antal Andele Kr.
Indien KL A DK0061534963 18 100,6 16.150 1.624.690

Den samlede formue i afdeling Indien KL er 38,3 millioner kr. For oplysninger om afdelingens investeringsområde henvises til det offentliggjorte tegnings­prospekt samt central investorinformation.

Den nye andelsklasse vil blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 5. maj 2021.

For yderligere oplysninger om Indien KL A henvises til dennes prospekt, som blandt andet kan hentes via hjemmesiden www.cww.dk.


Med venlig hilsen

Investeringsforeningen C WorldWideHenrik Brandt

Direktør