Norsk Hydro: Salg av forretningsområdet Hydro Rolling til KPS Capital Partners

Oslo, NORWAY


Det vises til børsmelding 5. mars 2021 om at Norsk Hydro ASA har inngått en avtale om å selge forretningsområdet Hydro Rolling til KPS Capital Partners. Transaksjonen har nå mottatt alle nødvendige godkjenninger og forventes gjennomført i andre kvartal 2021.

Investorkontakt: 
Line Haugetraa 
+47 41406376 
Line.Haugetraa@hydro.com