Børsmeddelelse nr. 11.2021 Indre værdi pr. 30. april 2021

København K, DENMARK


DatoIndre værdi, DKK pr. aktie
30/04/20213,4 (NB fragået udbytte på DKK 4,0)
31/03/20217,4
28/02/20217,4
31/01/20217,5
31/12/20207,3

Opgørelsen er baseret på samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2020.
Opgørelsen er ikke revideret. Der tages forbehold for endelig opgørelse.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Vedhæftet filAttachments

AS_11_2021_NAV300421