Norsk Hydro: Protokoll for generalforsamlingen 2021

Oslo, NORWAY


Generalforsamlingen for Norsk Hydro ASA ble avholdt 6. mai 2021. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt som følge av Covid-19. Alle forslag på agendaen ble godkjent, jf. innkallingen til generalforsamlingen som ble publisert 13. april 2021, inkludert forslaget om utbetaling av utbytte på kroner 1,25 per aksje.

Utbyttet blir utbetalt 19. mai 2021 til de som er aksjonærer per 6. mai og registrert som aksjonærer per 10. mai i Verdipapirsentralen (VPS). Aksjen blir notert eksklusive utbytte fra og med 7.mai

Protokollen fra generalforsamlingen er vedlagt og er tilgjengelig på www.hydro.com/generalmeeting.

Investorkontakt
Line Haugetraa
+47 41406376
Line.Haugetraa@hydro.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

Norsk Hydro ASA - Signert Protokoll 6 mai 2021