Norsk Hydro: Eks. utbytte kr. 1,25 i dag

Oslo, NORWAY


Aksjene i Norsk Hydro ASA noteres eks. utbytte på kr 1,25 fra og med i dag, 7. mai 2021.

Investorkontakt:
Line Haugetraa
+47 41406376
Line.Haugetraa@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12