Indberetning af ledelsens transaktioner med ALK-Abelló A/S' B-aktier og tilknyttede værdipapirer

Hørsholm, DENMARK


Indberetning af ledelsens transaktioner med ALK-Abelló A/S'
B-aktier og tilknyttede værdipapirer

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF): I henhold til artikel 19 i EU forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen), følger hermed indberetning af ledende medarbejderes transaktioner som beskrevet i vedhæftede meddelelse.


ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Investor Relations: Per Plotnikof, mobil 2261 2525

 

Vedhæftet filAttachments

FM_12_21DK_10052021