Wilson ASA: Kvartalsrapport Q1 2021

Bergen, NORWAY


Wilson Asa rapporterer historisk god start på året.

Selskapet legger nok et sterkt kvartal bak seg, der aktivitet og inntjeningsnivå er noe over foregående kvartal. Selskapet opplever økt etterspørsel etter selskapets tjenester og inntjeningsnivået er økt til et nivå selskapet ikke har sett siste ti år. Fremover ser ikke selskapet momenter i det korte bildet som kan snu utviklingen. Selskapet forventer dermed ytterligere resultatforbedring i andre kvartal.  

For første kvartal 2021 oppnådde konsernet brutto fraktinntekter på MEUR 75,9 (MEUR 69,5), som er MEUR 6,4 høyere enn i første kvartal 2020.  Konsernet leverer et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i første kvartal 2021 på hele MEUR 19,3 (MEUR 10,3) som er en oppgang på MEUR 9 fra samme periode i fjor.

  1. kvartal 2021 (tall i parentes 2020)

  • Historisk god start på året
  • Nettoinntjening/dag, EUR 3 987 (EUR 3 368)
  • EBITDA MEUR 19,3 (MEUR 10,3)
  • Forventning om ytterligere resultatforbedring

For mer informasjon:
Se vedlagte kvartalsrapport.

Kontaktperson: Stig Vangen, CFO, tlf.  920 19 134

Wilson ASA
Bergen, 12. mai 2021


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

Q1 Wilson 2021