Riik muudab uue reisiparvlaeva ehituse rahastust

Tallinn, ESTONIA


Eesti suursaarte ja mandri vahelise parvlaevaühenduse arendamiseks on riigil kavas osta täiendav reisiparvlaev. Kui esialgse plaani järgi taheti laev tellida läbi ASi Tallinna Sadam tütarettevõte TS Laevad OÜ, siis nüüd planeeritakse seda teha läbi Transpordiameti, et võimalusel kasutada laevaehituse finantseerimiseks moderniseerimisfondi ja CO2 kauplemistulu vahendeid.

Seoses oodatava nõudluse kasvuga järgnevatel aastatel Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinidel, sõlmisid TS Laevad ja Maanteeamet (alates 01.01.2021 ühendatud Transpordiamet) 30.04.2020 sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu lisa 2020-2026 suvistel kõrgperioodidel lisareiside tellimiseks ning aastateks 2023-2026 uue keskkonnasõbraliku reisiparvlaevaga Virtsu-Kuivastu liinil üleveoteenuse tellimise võimaluste hindamiseks. Pikemalt saab lugeda Tallinna Sadama avaldatud börsiteatest.

TS Laevad kuulutas sügisel 2020 välja konkursi uue reisiparvlaeva ehitamiseks vastavalt Transpordiametiga kokku lepitud reisiparvlaeva parameetritele ja muudele tingimustele ning esitas 05.02.2021 Transpordiametile konkursi tulemusel põhineva ettepaneku uue reisiparvlaevaga teenuse osutamiseks. Kuna Transpordiamet teavitas 13.05.2021, et neil puudub võimalus varasemalt kokkulepitud viisil uue reisiparvlaeva tellimiseks, siis TS Laevad lükkab tagasi uue reisiparvlaeva ehitamise konkursile esitatud parima pakkumuse ja laeva tellima ei hakka.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatas 13.05.2020 oma kavatsusest ehitada uus reisiparvlaev läbi Transpordiameti. Transpordiamet tellib laeva riigihankega ning eeldab, et laev alustab Virtsu-Kuivastu liini teenindamist 2024. aasta sügisel. Laeva opereerimine on kavas anda TS Laevadele kehtiva saarte teenindamise lepingu järgi kuni 2026. aasta septembri lõpuni. Sellisel juhul kannab riik ise uue reisiparvlaeva ehituse kulud ja ostab tulevikus TS Laevadelt ainult laeva opereerimise teenust.

TS Laevad teenindab Virtsu-Kuivastu liini parvlaevadega Tõll ja Piret ja Rohuküla-Heltermaa liini parvlaevadega Leiger ja Tiiu. Ettevõtte laevastikku kuulub ka parvlaev Regula.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2020. a müügitulu oli 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee