Ziņojums par obligātā AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem

Riga, LATVIA


Ar 2021. gada 13. aprīlī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieņemto lēmumu Duke I S.à r.l., (Luksemburgas Lielhercogistes Uzņēmumu un komercreģistrā ierakstīta privāta kapitālsabiedrība reģistrācijas Nr. B247170, juridiskā adrese: 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luksemburga, Luksemburgas Lielhercogiste) izteica akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” (reģistrācijas numurs 40003031676, juridiskā adrese Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201, Latvija) obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 4. daļas 1. un 2. punktiem.

Obligātais atpirkšanas piedāvājums noslēdzās 2021. gada 17. maijā (16:00 GMT+2).

OBLIGĀTĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA REZULTĀTI:

Pārdošanai piedāvāto akciju skaits
Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros tika piedāvāts atpirkt 4 030 490 (četri miljoni trīsdesmit tūkstoši četrsimt deviņdesmit) akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akcijas.

Akciju skaits, kas pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma izpildes būs Duke I S.à r.l.  rīcībā
Pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izpildes Duke I S.à r.l. rīcībā būs 20 095 064 (divdesmit miljoni deviņdesmit pieci tūkstoši sešdesmit četras) akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akcijas, kas veido 84,07 % no sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita.

Papildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālr.: +371 6420 2216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com