Ievēlēta AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde

Riga, LATVIA


Akciju sabiedrība VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA informē, ka 2021. gada 26. maija Padomes sēdē ievēlēta AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde ar pilnvaru termiņa sākumu 2021. gada 30. maijā. Valdes pilnvaru termiņa periods ir trīs gadi.

Valdes locekļa amatā atkārtoti ir ievēlēti: Stefan Jugel, Ingo Bleier un Ģirts Vēveris. Pirmoreiz akciju sabiedrības valdē ievēlēts līdzšinējais akciju sabiedrības finanšu direktors Mārtiņš Blaus (pielikumā CV). Mārtiņa Blaua pārziņā būs akciju sabiedrības finanšu, grāmatvedības un kontrolinga segmenti. Blauam AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akcijas nepieder.

Par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valdes priekšsēdētāju atkārtoti iecelts Stefan Jugel.


AS VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA valdes tika vēlēta, jo pašreizējās valdes pilnvaru termiņš noslēdzas 2021. gada 29. maijā.

Papildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālr.: +371 6420 2216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com

PielikumiAttachments

CV_Martins_Blaus_en CV_Martins_Blaus_lv