Par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akciju izslēgšanu no regulētā tirgus

Riga, LATVIA


Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA informē, ka 2021. gada 7. jūnijā iesniegusi AS “Nasdaq Riga” iesniegumu par uzrādītāja akciju izslēgšanu no AS “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta.
Šāds iesniegums iesniegts balstoties uz 2021. gada 29. marta ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu.

Papildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālr.: +371 6420 2216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com