Kreditgarantier för gröna investeringar  

Stockholm, SWEDEN


Kreditgarantier för gröna investeringar

Regeringen har gett i uppdrag åt Riksgälden att ställa ut statliga kreditgarantier till gröna industriinvesteringar.

Regeringen beslutade den 3 juni 2021 att ge Riksgälden i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier från och med den 22 juni 2021.

Garantierna kan ställas ut under garantiordningen för lån som finansierar stora industriinvesteringar i Sverige och som bidrar till att målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket nås. För att kunna ingå i programmet måste lånet uppgå till minst 500 miljoner kronor och staten garanterar upp till 80 procent av lånet. Löptiden för en kreditgaranti är maximalt 15 år.

- Vi ser fram emot att kunna bidra till Sveriges gröna omställning och välkomnar ansökningar. De statliga kreditgarantierna möjliggör för industrin att få tillgång till lån med långa löptider, vilket många gånger är en förutsättning för att företagen ska kunna göra långsiktiga gröna industriinvesteringar, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Under 2021 uppgår garantiramen till högst 10 miljarder kronor. För 2022 beräknas garantiramen till 15 miljarder kronor och för 2023 till 25 miljarder kronor.

För mer information om de gröna kreditgarantierna, se Riksgäldens webbplats

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats 

Kontakt

Frågor från kreditgivare och kredittagare, green.guarantees@riksgalden.se 

Frågor från media ställs till pressfunktionen, 08 613 47 01, press@riksgalden.se