Företagsakuten förlängs till 30 september 2021

Stockholm, SWEDEN


Företagsakuten förlängs till 30 september 2021

Regeringen har beslutat att förlänga Företagsakuten från den 30 juni till 30 september 2021. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes våren 2020 för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen.

Garantiprogrammet innebär att Riksgälden kan ställa ut kreditgarantier för anslutna bankers och kreditinstituts utlåning till företag. Programmet vänder sig primärt till små och medelstora företag i Sverige som drabbats ekonomiskt av coronapandemin, men som för övrigt är livskraftiga. 

- Huvuddelen av garantierna ställdes ut under våren 2020 när osäkerheten kring pandemins påverkan på ekonomin var störst. I nuläget är efterfrågan på de statliga garantierna begränsad, men en förlängning av Företagsakuten är en bra åtgärd, då vi inte är ur pandemin än och ekonomin inte har återgått till ett normalläge, säger Magnus Rystedt, avdelningschef Garanti och finansiering på Riksgälden.

Statistiken visar att det främst är mindre lån som ställts ut inom ramen för Företagsakuten. Utlåningen under Företagsakuten uppgick per den 30 maj 2021 till 2,6 miljarder kronor fördelade på 754 lån.

I och med förlängningen kan företag nu ansöka om lån inom garantiprogrammet fram till den 30 september 2021 genom att vända sig till sin långivare/bank. Statens garantiram för 2021 är 50 miljarder kronor. Då staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet innebär det att lån som garanteras under programmet vid fullt utnyttjande kan uppgå till drygt 71 miljarder kronor.

Läs mer om Företagsakuten på Riksgäldens webbplats

Läs regeringens pressmeddelande 

Kontakt: 

 Riksgäldens pressfunktion, press@riksgalden.se, 08-613 47 01