Bilias innehav av egna aktier uppgår till 5 procent

Göteborg, SWEDENPer den 15 juni 2021 har Bilia AB (publ) (”Bilia”) återköpt 889 547 egna aktier inom ramen för det pågående återköpsprogrammet som offentliggjordes den 18 maj 2021. Bilias innehav av egna aktier per den 15 juni 2021 uppgick därmed till 5 139 998 aktier, vilket motsvarar 5,0 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.
Det totala antalet aktier och röster i Bilia uppgår till 102 799 952.


Göteborg den 16 juni 2021

Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:
Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se 
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Denna information är sådan information som Bilia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juni 2021, kl. 09:00.

Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar. Bilia har cirka 140 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI, Dacia, Alpine, Porsche samt transportbilar av ­märket Renault, Toyota och Dacia.

Bilia erbjuder nya och begagnade bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt kunderbjudande.

Bilia omsatte cirka 30 Mdkr år 2020 och hade cirka 4 700 anställda. 

BilagaAttachments

Bilias innehav av egna aktier uppgår till 5 procent