Workday möter det ökande kundbehovet med rekordmånga implementeringar och branschledande kundnöjdhetsresultat

Pleasanton, California, UNITED STATES


Accelererad efterfrågan på molnbaserade ekonomilösningar ökar antalet implementeringar med 40% jämfört med samma period året innan

Kundnöjdhetsresultat på 97% speglar engagemang för partnerskap för kunders framgång

STOCKHOLM, Sweden, June 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR, meddelar idag att de fortsätter att möta den växande efterfrågan på molnlösningar från sina kunder, då de framgångsrikt slutfört ett rekordår av kundimplementeringar samtidigt som de uppnår branschledande 97% kundnöjdhetspoäng. Den senaste kundnöjdhetsundersökningen gjordes med namngivna kundkontakter - de som dagligen engagerar sig i Workday-upplevelsen - och speglar det pågående partnerskap som Workday erbjuder kunderna när bolaget automatiserar företagsekonomi, planering, personalresurser (HR) och spend management i en föränderlig värld.

Under räkenskapsåret 2021 (1 februari 2020 - 31 januari 2021) gjorde Workday och dess globala partners mer än 1 800 kundimplementeringar*- de allra flesta virtuellt - för kunder runt om i världen inklusive Alight Solutions, Flinders University, GE, Hong Kong Broadband Network, John Lewis Partnership, Nebraska Medicine och Prisma Health.

Workday rapporterade även en ökning med 40% jämfört med samma period föregående år av Workday Financial Management-implementeringar för både nya och befintliga kunder, detta då den ökade efterfrågan på Workday molnbaserade lösningar för ekonomichefer (CFO) fortsätter. Företagets breda portfölj av lösningar inom ekonomi ger nya nivåer av synlighet och kontroll som sträcker sig utanför gränserna för traditionella affärssystem. Workday Financial Management, Workday Adaptive Planning, Workday Accounting Center, Workday Prism Analytics och Workday Strategic Sourcing levererar tillsammans en djupgående och omfattande lösning för företagsplanering och analys över finansprocesser inklusive record to report, report to forecast, contract to cash, och source to pay.

Prioriteringen av företagskontinuitet för kunder
I mars 2020 övergick Workday till nästan enbart virtuella implementeringar och global utbildning för att uppfylla lokala, statliga och nationsspecifika restriktioner för karantän i pandemin. Som inbyggd molnplattform kunde Workday övergå till virtuella distributionsprocesser på några dagar, vilket minimerade störningar i lanseringsplaner och hjälpte organisationer över hela världen. Kundimplementeringarna omfattar olika branscher och regioner, vilket gör det möjligt för företagskunder med 500 anställda till stora globala organisationer med mer än 500 000 anställda att upprätthålla affärskontinuitet och påskynda digitala transformationsinitiativ.

Kommentarer till nyheterna
”Workday gjorde det möjligt för oss att leverera kritiska affärsprocesser på ett sätt som skulle ha varit otänkbart med vårt äldre ekosystem vilket i sin tur möjliggjorde en sömlös övergång till det virtuella. Utan att gå miste om något kunde vi slutföra vår prestations- och löneplaneringscykel och lansera en ny strategi för prestationshantering - allt med hjälp av Workday,” säger Paul Davies, chef för personaloperationer, GE.

”Vi visste att svårhanterlig teknik är det som har fått toppanställda att lämna organisationer, och utan topptalang kan vi inte erbjuda den högsta kvaliteten inom vården”, säger Brian Lancaster, vice vd för informationsteknik, Nebraska Medicine. ”Det är därför Workday har varit så viktigt i vår transformationsresa, inklusive den sömlösa virtuella användningen av denna teknik. Inom sjukvårdens IT måste tekniken stödja och arbeta för anställda så att våra mirakelarbetare kan fokusera på vad de är utbildade att göra: rädda liv.”

”I början av pandemin åtog vi oss att upprätthålla våra distributionsscheman eftersom vi visste hur värdefullt Workday är för att hjälpa kunder att navigera genom och ut ur denna kris”, säger Emily McEvilly, cheif customer officer, Workday. ”Vår serviceorganisations och våra globala partners otroliga förmåga att anpassa och slutföra rekordmånga implementeringar under ett mycket utmanande år visar på vårt kollektiva engagemang för kundframgång. Jag är personligen inspirerad av våra kunder som har varit otroliga partners på denna resa och visade smidighet och motståndskraft under vägen. Vi är glada att de märker av ansträngningarna från alla våra team på Workday som stöttar kunderna i att uppnå 97% kundnöjdhetspoäng.”

Ytterligare information
För ytterligare perspektiv:

Om Workday:
Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys används av tusentals organisationer världen över – från medelstora företag till över 45% av Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se workday.com

* Unika projekt med implementering av en eller flera Workday-produkter

Uttalanden om framtiden och förväntade resultat:  
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden inklusive bland annat uttalanden om Workdays planer, övertygelser och förväntningar. Dessa framåtblickande uttalanden baseras endast på för närvarande tillgänglig information och vår nuvarande tro, förväntningar och antaganden. Eftersom framåtblickande uttalanden relaterar till framtiden är de föremål för inneboende risker, osäkerheter, antaganden och förändringar i omständigheter som är svåra att förutsäga och av vilka många ligger utanför vår kontroll. Om risker uppstår, antaganden visar sig vara felaktiga eller om vi upplever oväntade förändringar i omständigheterna, kan faktiska resultat skilja sig väsentligt från resultaten som antyds av dessa framåtblickande uttalanden, och därför bör du inte lita på några framåtblickande uttalanden. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker som beskrivs i vår ansökan till Securities and Exchange Commission (“SEC”), inklusive vårt formulär 10-Q för det finansiella kvartalet som slutade den 30 april 2021 och våra framtida rapporter som vi kan lämna in med SEC då och då, vilket kan få faktiska resultat att variera från förväntningarna. Workday påtar sig ingen skyldighet att, och har för närvarande inte för avsikt att, uppdatera sådana framåtblickande uttalanden efter datumet för denna release.

Alla icke-släppta tjänster eller funktioner som det hänvisas till i detta dokument, på vår webbplats eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden som för närvarande inte är tillgängliga kan komma att ändras efter Workday och kan komma att inte levereras som planerat eller överhuvudtaget. Kunder som köper tjänster från Workday bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, funktioner och funktioner som för närvarande är tillgängliga.

För mer information:
Patrick Evenden, Workday
media@workday.com

Jonas Eklund, presskontakt
T: +(0) 46 704 93 96 97
E: jonas.eklund@thepr.network

Lovisa Fredriksson, presskontakt
T: +(0) 46 734 33 31 10
E: lovisa.fredriksson@thepr.network