Meldepliktig handel for nærstående til primærinnsider

Bergen, NORWAY


Nærstående selskap til styremedlem og primærinnsider Ellen Solstad, Aurorah AS, har i dag 25.06.2021 solgt 125 000 aksjer i Wilson ASA til kurs 32,50.

Etter transaksjonen eier Aurorah AS 182 912 aksjer i Wilson ASA.

Vennligst se vedlagt for ytterligere informasjon.

Wilson ASA,

Bergen, 25. juni 2021.

Utsteder er forpliktet til å offentliggjøre mottatte meldinger om meldepliktige

handler i henhold til MAR 596/2014 og verdipapirhandelloven §5-12.

VedleggAttachments

MELDING OM MELDEPLIKTIG HANDEL_Aurorah AS