Totalbanken opjusterer forventningerne til 2021

Aarup, DENMARK


Totalbanken opjusterer forventningerne til 2021 til et resultat før skat på 50-55 mio.kr. I årsrapporten 2020 udtrykte Koncernen en forventning om et resultat før skat i niveauet 30-40 mio.kr. Opjusteringen skyldes primært en fortsat god aktivitet i banken, stor tilgang af nye kunder, og at nedskrivninger realiseres bedre end forventet.
Som følge af usikkerhed afledt af COVID-19 udgiftsførte Koncernen et ledelsesmæssigt tillæg til nedskrivningerne på 10,0 mio.kr. i 2020. Dette tillæg fastholdes indtil videre.

AttachmentAttachments

2021-09 Opjustering af forventet 2021 20210630