Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal med Adecco Sweden AB avseende SaaS-lösningen HealthManager


Stockholm den 1 juli, 2021: Aino Health meddelar idag att de igår tecknade ett avtal för SaaS-lösningen HealthManager med Adecco Sweden AB om ett pilotprojekt för 900 anställda. Projektet startar under tredje kvartalet 2021.

Genom att implementera Aino HealthManager vill Adecco Sweden AB skapa långsiktigt stöd för sina chefer för att hantera sjukfrånvaro bland personalen, samt möjliggöra proaktiv värdefull dialog mellan chefer och anställda där cheferna har stora möjligheter att förbättra välbefinnandet och engagemang bland personalen.

Pilotprojektet startar under tredje kvartalet 2021 och omfattar 900 anställda som är verksamma i flera av Sveriges största industriföretag. Efter pilotprojektet finns det möjlighet till ytterligare utbyggnad, under första kvartalet 2022, som omfattar 3000 anställda.

"Vi ser fram emot att kunna bidra till Adeccos framgång på den svenska marknaden och öka välmåendet och engagemanget bland deras anställda", säger Jyrki Eklund, VD för Aino Health.

HealthManager är en SaaS-lösning som stöder chefer med interna hälsorelaterade processer och frånvarohantering. Det erbjuder också rapporterings- och analysverktyg för att följa viktiga mätvärden relaterade till företagets hälsohantering. Målet med lösningen är att minska sjukfrånvaron och att öka anställdas engagemang.


För mer information:
Jyrki Eklund, VD Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Certifierad rådgivare:
Erik Penser Bank
Telefon: +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Adecco Sweden AB
Adecco är en av världens ledande leverantörer av HR-lösningar och ett av världens största rekryterings- och bemanningsföretag. I Sverige erbjuder Adecco skräddarsydda personallösningar, både personal- och rekryteringslösningar samt interimslösningar och outsourcing distribuerat på 31 kontor över hela landet. Deras vision är att vara kundens och medarbetarens självklara val.

Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och -tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultaten genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök www.ainohealth.se.