QPR toimittaa prosessilouhintaohjelmiston globaalille huipputeknologiayritykselle


Helsinki, Suomi, 7.7.2021 klo 11.00 - QPR on 2. heinäkuuta 2021 solminut sopimuksen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston myynnistä ja toimituksesta globaalin huipputeknologiayrityksen kanssa.

Asiakkaan ensimmäinen prosessilouhintahanke keskittyy konsernipalvelujen hankintaprosesseihin. Hankkeella tuotetaan läpinäkyvyyttä ja liiketoimintahavaintoja monimutkaisista, usein räätälöidyistä, hankintaprosesseista. Hankkeen tavoitteena on nostaa tehokkuutta ja toimittaa merkittäviä säästöjä.

Saavuttaakseen nämä tavoitteet asiakas tarvitsee tarkkoja prosessihavaintoja, jotka voidaan saada prosessilouhintaohjelmiston avulla. QPR ProcessAnalyzer -tuotteen valmiit yhteydet eri lähdejärjestelmiin varmistavat liiketoimintaprosessien automaattisen mallintamisen asiakkaan hankintaprosesseihin käyttämistä järjestelmistä. Asiakas tulee analysoimaan QPR ProcessAnalyzerilla tietoa useista eri lähdejärjestelmistä tehdäkseen esimerkiksi juurisyyanalyysin merkittävimmistä prosessipoikkeamista ja pullonkauloista. Tämän ansiosta asiakas voi tehdä nopeasti tarkoin kohdistettuja toimenpiteitä kehittääkseen hankintaprosessejaan.

Syyt QPR ProcessAnalyzerin valinnalle olivat järjestelmän yleinen helppokäyttöisyys ja mahdollisuus vaivattomaan käyttöönottoon useiden liiketoimintaprosessien ja -järjestelmien yli. Investoinnin kannalta ratkaisevaa oli QPR ProcessAnalyzerin käyttäjilleen tarjoamat alan johtavat kyvykkyydet, monipuoliset analyysit ja kehittyneet näkymät. Lisäksi ohjelmistoinvestoinnin tuotto ja nopea takaisinmaksuaika olivat asiakkaalle erittäin tärkeitä.

”Olemme ylpeitä aloittaessamme yhteistyön yhden maailman johtavan huipputeknologiayrityksen kanssa auttaaksemme heitä nopeasti hyödyntämään QPR ProcessAnalyzerin kyvykkyyksiä millä tahansa asiakkaan tarvitsemilla liiketoiminta-alueilla. Asiakas toimittaa kehittyneitä ratkaisuja ja palveluja asiakkailleen ympäri maailman, mikä vaatii monimutkaisten toimitusketjujen vahvaa taloudellista hallintaa. Asiakkaan ammattitaitoinen konsernipalvelujen organisaatio on jo valmiina aloittamaan prosessilouhinnan. Olen varma, että he saavuttavat nopeasti poikkeuksellisen hienoja tuloksia QPR ProcessAnalyzerin avulla”, sanoo johtaja Matti Erkheikki, QPR Software.


QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessien louhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.fi

Lisätietoja:

Matti Erkheikki
Johtaja, QPR Software Oyj
Sähköposti: matti.erkheikki@qpr.com
Puh. +358 40 717 2570