Opjustering af forventningerne til resultat før skat for 2021

Svendborg, DENMARK


Selskabsmeddelelse nr. 2021/06

Fynske Bank opjusterer forventningerne til resultatet før skat for 2021 til niveauet 55-65 mio. kr. mod tidligere 30–40 mio. kr.

Opjusteringen sker med baggrund i et højere aktivitetsniveau samt et lavere nedskrivningsbehov end forventet for 1. halvår 2021.

Det ledelsesmæssige tillæg til nedskrivningerne relateret til COVID-19 reduceres med ca. 3,7 mio. kr. og udgør herefter ca. 20,9 mio.kr. Modelgrundlaget for fastlæggelsen af det ledelsesmæssige tillæg er uændret. Reduktionen er således udtryk for kreditmæssig bedring af de engagementer, som ledelsen vurderer, er mest sårbare overfor følgerne af COVID-19.

Halvårsrapporten for 2021 offentliggøres den 26. august 2021.

For yderligere information, kontakt venligst:
Adm. direktør Petter Blondeau, tlf. 6217 6501 eller 6168 0501.

Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S

Vedhæftet filAttachments

Selskabsmeddelelse 2021-06