Kitron: Q2 2021 – Solid kvartal og rekordhøy ordrereserve

Billingstad, NORWAY


(2021-07-12) Kitron rapporterer i dag om solid omsetning og lønnsomhet i andre kvartal samt rekordhøy ordrereserve. Sterk vekst innen andre markedssektorer kompenserte for lavere etterspørsel innen Medisinsk utstyr.

Kitrons driftsinntekter i andre kvartal var 994 millioner kroner, sammenlignet med 1 041 millioner i fjor. Den underliggende inntektsveksten i andre kvartal var 5 prosent, siden inntektene for første halvår og andre kvartal er negativt påvirket av valutaeffekter sammenlignet med fjoråret på rundt 10 prosent, ettersom den norske kronen har styrket seg mot Kitrons faktureringsvalutaer.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 7,4 prosent i andre kvartal, mot 8,5 prosent i samme kvartal i fjor. EBIT-marginen tilsvarer den øverste enden av selskapets guiding for 2021 og er i tråd med den strategiske banen, men lavere enn i fjor, da det oppstod stordriftsfordeler på grunn av uvanlig høye volumer innen medisinsk utstyr.

Ordrereserven endte på 2 294 millioner kroner, en økning på 9 prosent sammenlignet med fjoråret.

Peter Nilsson, Kitrons administrerende direktør, kommenterer:
– Til tross for motvind fra valuta, hadde Kitron nok et solid kvartal. Andre markedssektorer har tatt seg opp i takt med at den koronarelaterte etterspørselen innen medisinsk utstyr har avtatt. Underliggende vekst og lønnsomhet er i tråd med utsiktene vi har gitt for året og med våre strategiske ambisjoner, den rekordhøye ordrereserven og svært sterk etterspørsel i flere markedssektorer gjør at vi ser positivt på siste halvdel av året.

Elektrifisering og Industri viser sterk vekst
Det var sterk vekst innen sektorene Elektrifisering, Konnektivitet og Industri, mens inntektene falt innen Forsvar/Luftfart. Som forventet har inntektene innen Medisinsk utstyr gradvis blitt normalisert etter den pandemirelaterte etterspørselsbølgen i 2020.

Rekordhøy ordrereserve
Ordrereserven endte på 2 294 millioner kroner, mot 2 102 millioner i fjor. Dette er rekordhøyt og gjenspeiler den sterke totale etterspørselen innen IOT og lagerautomatisering. Justert for valutaeffekter økte ordrereserven med 13 prosent.

Ordrereserven økte innenfor sektorene Elektrifisering, Konnektivitet og Industri, mens den gikk ned innen Forsvar/Luftfart. Som forventet er ordrereserven innen Medisinsk utstyr gradvis normalisert.

EBIT-margin 7,4%
Driftsresultat (EBIT) for andre kvartal var 73,1 millioner kroner, mot 88,0 millioner i fjor. EBITDA var 97,5 millioner kroner, mot 113,8 millioner i fjor.

Resultat etter skatt ble 49,5 millioner kroner, mot 64,3 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer en inntjening per aksje på 0,28 kroner, ned fra 0,36 i fjor.

Sterk kontantstrøm fra driften
Kontantstrøm fra driften var 109,3 millioner kroner, mot 5,5 millioner i andre kvartal i fjor.

Netto arbeidskapital var 1 034 millioner kroner, en nedgang på 2 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Netto arbeidskapital i prosent av omsetningen var 25,8 prosent, mot 24,5 prosent i fjor. På lengre sikt forventes nøkkeltallene for kapitaleffektivitet å forbedre seg.

Utfordrende materialtilgang
Den generelle situasjonen når det gjelder materialtilgang er fortsatt en utfordring for leveransene. Kitron forventer en viss bedring i fjerde kvartal og ytterligere forbedring i første halvdel av 2022.

Utsikter
For 2021 forventer Kitron driftsinntekter mellom 3 900 og 4 200 millioner kroner. EBIT-marginen forventes å ligge mellom 6,8 og 7,4 prosent. Utsiktene for 2021 innebærer at Kitron er tilbake på sin langsiktige bane for inntekter og lønnsomhet etter eksepsjonell vekst i 2020, i stor grad drevet av koronarelatert etterspørsel innen medisinsk utstyr. Veksten drives av sektorene Konnektivitet, Elektrifisering og Industri. Det forventes at sektoren Medisinsk utstyr blir normalisert og i tråd med tidligere år. Utsiktene for Forsvar/Luftfart er noe svakere.

Vedlagt i PDF er kvartalsrapport og presentasjon (kun på engelsk). Kvartalsrapporten presenteres i dag kl. 14.00. Presentasjonen blir holdt på engelsk av konsernsjef Peter Nilsson og finansdirektør Cathrin Nylander, og blir distribuert via webcast på følgende link:
https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20210712_2

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850
Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284
E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for rundt 4,0 milliarder kroner i 2020 og har rundt 1.800 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etterverdipapirhandelloven §5-12

 

VedleggAttachments

Kitron 2021 Q2 Report Kitron 2021 Q2 Presentation