Wilson ASA: Kvartalsrapport 2Q 2021

Bergen, NORWAY


Wilson Asa rapporterer rekordresultat for andre kvartal 2021 og for første halvår 2021.

For andre kvartal 2021 leverer selskapet EBITDA på MEUR 23,0 (MEUR 12,5), en forbedring på MEUR 10,5 fra andre kvartal 2020. Netto årsresultat for kvartalet ble MEUR 9,1 (MEUR 2,6).

EBITDA for årets seks første måneder ble MEUR 42,4, opp fra MEUR 22,8 sammenlignet med første halvår 2020.

Hovedpunkt for andre kvartal 2021 (tall i parentes 2Q 2020):

  • Rekordresultat
  • Nettoinntjening/dag, EUR 4 416 (EUR 3 508)
  • EBITDA MEUR 23,0 (MEUR 12,5)

Hovedpunkt for første halvår 2021 (tall i parentes første halvår 2020):

  • Bruttoomsetning MEUR 156,6 (MEUR 131,0)
  • Nettoinntjening/dag, EUR 4 200 (EUR 3 437)
  • EBITDA på MEUR 42,4 (MEUR 22,9)
  • Positive fremtidsutsikter

For mer informasjon: Se vedlagte kvartalsrapport.

Wilson ASA

Bergen,

13. august 2021


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

Q2 Wilson 2021