Pranešimas apie su vadovu susijusio asmens sandorius

Vilnius, LITHUANIA


APB „Apranga“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Darium Mockum glaudžiai susijusio juridinio asmens UAB „Minvista“ sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtą bylą).

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801

PriedasAttachments

Pranesimas apie emitento vadovu sandorius 2021-08-19