En pålitlig partner för skolor världen över firar sin första årsdag

Bromma, SWEDEN


Stockholm, Sept. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En pålitlig partner för skolor världen över firar sin första årsdag

(STOCKHOLM, 01 September 2021) - Ouriginal, Europas ledande leverantör av plagiatkontroll och lösningar i att förebygga plagiat, förkunnar med glädje deras förstaårsjubileum som en ny organisation och nytt varumärke. Det var för ett år sedan som Ouriginal lanserades, som en följd av sammanslagningen mellan Urkund och PlagScan. Innan dess var dessa båda företag marknadsledare i sina respektive regioner, Norden och DACH (Tyskland, Österrike, Schweiz). Under detta första år som etablerat företag uppfyllde Ouriginal inte bara förväntningarna med att ta arvet vidare från de två tidigare företagen, det har också blivit erkänt som en ledare inom kunskap och utbildning, inom både den akademiska sfären, vid högskolor och universitet, samt skapat sig ett namn inom gymnasieskolorna. Detta visar på ett stort ökat behov av lösningar för förebyggande av plagiat som Ouriginal, samtidigt är det också ett tecken på förtroendet för Ouriginals förmåga att tillgodose lärarnas behov.

En gemensam resa mot unikt skapande

I September 2020 skrevs ett nytt kapitel för en avancerad plagiatförebyggande lösning; Urkund och PlagScan gick officiellt samman under ett nytt namn: Ouriginal.

”När vi lanserade Ouriginal för ett år sedan var det ett ambitiöst projekt: vi hade trots allt inte bara två väletablerade och respekterade varumärken som behövde gå samman under en enad ”flagga”, utan vi behövde också sammanfogas till ett enda företag som kunde erbjuda lika hög kvalitet som kunderna kände till sen tidigare, och samtidigt fortsätta i fotspåren från företagens arv,” säger Andreas Ohlson, VD för Ouriginal. ”Ser man till var vi står nu, så är jag stolt över att kunna säga att vi överträffat våra förväntningar.”

Ouriginals roll under pandemin

Under de senaste tolv månaderna har företaget bevittnat djupgående förändringar, till största del på grund av pandemins påfrestningar på utbildningssektorn. ”Att påbörja en ny resa under en pandemi var definitivt ett åtagande som krävde mod. Men, som ett företag som prioriterar sina kunder i första hand, visade detta sig vara rätt beslut. Lärare hade inte längre möjligheten att träffa eller interagera med studenter och elever som de är vana vid att göra, och de var i stort behov av att kunna säkerställa – trots omständigheterna – att deras studenter och elever kunde göra sina uppgifter på egen hand. Ouriginal visade sig bli förstahandslösningen som kunde hjälpa lärarna i denna prövande tid,” fortsätter Andreas Ohlson.

”Allt detta vore omöjligt om det inte vore för två saker: nummer ett, var och en på Ouriginal som lagt ner mycket energi i att sätta Ouriginal på EdTech-kartan som en ledande roll. Nummer två, våra kunder och partners som litar på oss och som fortsätter att tro på oss och våra tjänster,” avslutar Ohlson.

En produkt skrädarsydd för att tillgodose lärares behov

Ouriginals produktlösning  tillgodoser lärarnas behov i en allt mer digitaliserad inlärningsmiljö. Med hjälp av Ouriginal ges möjligheten att hitta textmatchningar i inlämnat innehåll, oberoende av språk, och ger också insikter i utvecklingen av elevernas skrivförmåga. Ouriginal integreras sömlöst med de mest populära lärplattformarna och är ett effektivit verktyg för alla skolor och universitet som vill främja akademisk integritet och unikt skrivande.

För mer information om företaget, varumärket, och produkten, vänligen besök www.ouriginal.com

Andreas Ohlson, tillsammans med representanter, ställer mer än gärna upp för intervjuer. Vänligen kontakta press@ouriginal.com för att boka ett möte.

About Ouriginal - SE
Med mer än tre decenniers påvisad erfarenhet är Ouriginal företaget som levererar den banbrytande tekniken inom området textmatchning och förebyggande av plagiering. Företagets programvara hjälper studenter att tänka självständigt, sparar tid för lärare vid utvärdering av uppgifter och hjälper företag att bevara sitt goda rykte.

Contact
Chief Marketing Officer
Verena Kunz-Gehrmann
verena.kunz-gehrmann@ouriginal.com
+491623792837