AS Tallinna Vesi laenulepingu muudatused

Tallinn, ESTONIA


Täna, 6. septembril 2021. a, allkirjastasid AS Tallinna Vesi ja OP Corporate Bank plc Eesti filiaal muudatused 28. septembril 2017. a sõlmitud laenulepingule.

Laenulepingu muudatuste tulemusena väheneb intressi riskimarginaal ja laenu uueks tagasimaksmise tähtajaks on 28. september 2023. a varasema 28. septembri 2022. a asemel. Laenu tagasimaksmine toimub endiselt ühes osas ning kõik muud laenulepingu tingimused jäävad samaks.

Laenulepingu muudatuste tulemusel langeb AS-i Tallinna Vesi laenude keskmine intressi riskimarginaal seniselt 0,66%-lt 0,60%-le.