Delårsrapport første halvår 2021 for perioden 1. januar 2021 - 30. juni 2021

Brøndby, DENMARK


BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 9. september 2021

SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2021

Delårsrapport første halvår 2021 for perioden 1. januar 2021 - 30. juni 2021

Resumé:

Brøndby IF vandt Danmarksmesterskabet i fodbold i sæsonen 2020/21 der havde sin afslutning i maj. Klubbens 11. mesterskab sikrede Brøndby IF deltagelse i Champions League playoff, og som minimum blev Brøndby IF sikret deltagelse i Europa Leagues gruppespil. På den baggrund opjusterede Brøndby IF forventningerne til årets resultat før skat til et overskud i niveauet 35 til 65 mio. kr., hvor der tidligere var forventet et underskud i niveauet -15 til -35 mio. kr. Forventningerne blev yderligere opjusteret efter første halvårs afslutning, da Brøndby IF solgte Jesper Lindstrøm til Eintracht Frankfurt og opjusterede forventningerne til årets resultat i niveauet 65 til 95 mio. kr.

Grundet regeringens tilskuerrestriktioner blev Brøndby IF’s første syv Superliga-hjemmekampe i første halvår 2021 afviklet uden tilskuere og i den resterende del af 2020/21-sæsonen blev hjemmekampe afviklet med begrænset kapacitet. Disse restriktioner forbundet med COVID-19 har derfor haft en fortsat markant påvirkning på Brøndby IF’s aktiviteter i første halvår.

Brøndby IF’s nettoomsætning udgør i første halvår 2021 78,2 mio. kr. mod 39,8 mio. kr. i første halvår 2020. Forbedringen kan delvist henføres til den sportslige performance, der udløste et Danmarksmesterskab samt COVID-19’s påvirkning af kampprogrammet med henholdsvis 10 hjemmekampe første halvår 2021 mod fire hjemmekampe i første halvår 2020. Trods forbedringen er nettoomsætning i første halvår 2021 stadig påvirket af begrænsninger som følge af COVID-19-restriktioner.

Per 30. juni 2021 er indtægtsført 18,8 mio. kr. under Andre driftsindtægter (2020: 22,5 mio. kr.). Andre driftsindtægter hidrører fra kompensationsordninger fra staten og donationer.   

De samlede indtægter udgør for første halvår 2021 97,0 mio. kr. og er således steget med 34,7 mio. kr. sammenholdt med første halvår 2020.

Omkostningerne inkl. af- og nedskrivninger udgjorde i første halvår 2021 -94,9 mio. kr. mod -76,5 mio. kr. i samme periode 2020. Stigningen er delvist afledt af den øgede aktivitet i omsætningen samt den sportslige performance i form af Danmarksmesterskabet og henført bonus hertil. Den frivillige lønnedgang på 20% for andet kvartal 2020 indgået af Superliga-truppen, den sportslige stab og ledelsen er ikke gentaget i første halvår 2021.

Resultat af transferaktiviteter udgør -12,0 mio. kr. i første halvår 2021 mod 3,5 mio. kr. i første halvår 2020. Resultatet for første halvår 2021 er negativt påvirket af en lavere transfer aktivitet sammenlignet med første halvår 2020, hvor blandt andre Hany Mukhtar, Kamil Wilczek og Dominic Kaiser blev solgt.

Resultat før skat for første halvår 2021 udgør et underskud på -10,0 mio. kr. (første halvår 2020: Underskud -11,9 mio. kr.). Resultatet for første halvår 2021 er positivt påvirket af den sportslige performance samt at antallet af afviklede kampe er steget væsentligt sammenlignet med samme periode i 2020. Resultatet for første halvår 2021 er negativt påvirket af en lavere transfer aktivitet sammenlignet med første halvår 2020.

Brøndby IF har per 30. juni 2021 en likvidbeholdning på 26,9 mio. kr. samt en uudnyttet kreditfacilitet på 10,0 mio. kr.

Brøndby IF har ingen nettorentebærende gæld per 30. juni 2021. 

Forventningerne til årets resultat før skat blev opjusteret i selskabsmeddelelse nr. 9/2021, til et overskud i niveauet 65 mio. kr. til 95 mio. kr., hvor der oprindeligt var forventet et underskud i niveauet -15 mio. kr. til -35 mio. kr. som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 2/2021. Forventningerne til årets resultat fastholdes. Indregnet i forventningerne til resultatet før skat for 2021 gælder følgende væsentlige forudsætninger stadig:

– At Brøndby IF i sæsonen 2021/22 vil have en placering som nummer tre i 3F Superligaen.
– At Brøndby IF deltager i kvartfinalerne i Sydbank Pokalen for sæsonen 2021/22.
– At kompensationsordninger fra staten fortsætter i samme omfang, som Brøndby IF er pålagt restriktioner.

Brøndby IF´s resultatforventning for 2021 er forsat behæftet med væsentlig usikkerhed. Brøndby IF kan bl.a. i den resterende del af året blive påvirket af eventuelle nye COVID-19 relaterede restriktioner, ligesom der er væsentlig usikkerhed forbundet med kompensationsordninger ift. COVID-19. Brøndby IF har indtægtsført i alt 59 mio. kr. i perioden 6. marts 2020 til 30. juni 2021 i forbindelse med forskellige COVID-19 kompensationsordninger. Heraf er 17 mio. kr. indtægtsført i 1. halvår 2021. 25 mio.kr. er indtil videre udbetalt af Erhvervsstyrelsen. Det samlede beløb på 59 mio. kr. svarer til hvad Brøndby IF har ansøgt eller forventer at ansøge for perioden 6. marts 2020 til 30. juni 2021. Det samlede ansøgte kompensationsbeløb er indtægtsført fuldt ud idet selskabet, med basis i vejledningerne for disse kompensationsordninger, mener at være berettiget til at modtage de ansøgte beløb. Den endelige afgørelse af kompensationens størrelse beror på Erhvervsstyrelsens sagsbehandling, som fortsat pågår. Indtil den endelige slutafregning og evt. efterfølgende revision kan der derfor være usikkerhed om de indregnede beløb. Der er derfor en risiko for, at Erhvervsstyrelsen kan afvise en ansøgning eller anmode om en hel eller delvis tilbagebetaling.

Med venlig hilsen

Brøndby IF
Ole Palmå
Administrerende direktør

Vedhæftet filAttachments

FBM nr 11 2021 Brøndby IF - Delårsrapport H1 2021