Green Impact Ventures A/S – afnotering, ny kapitaltilførsel, kommunikation og aktiehandel fremadrettet  

Vejle, DENMARK


Selskabsmeddelelse nr. 80
Vejle, den 16. september 2021

MEDDELELSEN INDEHOLDER INTERN VIDEN

Green Impact Ventures A/S afnoteres fra Nasdaq First North den 17.9.2021.

Udtalelse fra direktør Toke Reedtz, ”Nasdaq har med Deres konklusion om suspension og afnotering brudt Kapitalmarkedslovens § 108 stk. 1., der siger at et noteret selskab hverken kan suspenderes eller afnoteres hvis der blot er sandsynlighed for at det er til væsentlig skade for investorerne i selskabet.. Det er endvidere i pressen gengivet, at selskabet skulle have begået flere overtrædelser og skadet investorernes interesse i markedet. Det kan afvises fuldstændigt med henvisning til de begrundelser der står i selskabsmeddelelse nr. 76.  samt påpege at Selskabet i stedet har været medvirkende til at tiltrække ny-noteringer til First North. Fakta er at der aldrig har været så mange noterede selskaber på Nasdaq First North, som nu.

Vi har efterfølgende børsintroduktionen medio 2019 været ramt af produktionsudfordringer i transitionen fra udviklingen af et produkt til igangsættelse af automatiseret produktion i Danmark, samtidig med at bestyrelsen valgte at sprede selskabet ud på flere brancher for hurtigt og slutteligt indvirkningerne af Covid-19. Skal jeg i dag pege på yderligere tre enkeltstående handlinger, der har haft helt enorm påvirkning af det udfald vi nu står med, så er det efter min opfattelse følgende:

1. At vores cornerstone investor, Hebo Danmark Holding ApS, sælger alle deres aktier, på et, for selskabet uforståeligt tidspunkt, og mod det der var intentionen med samarbejdet, hvilket reelt ødelagde selskabets markedsværdi og dermed defacto investorernes værdier (et tab på ca. 400 mio. kr.) ved at overudbyde markedet med aktier, selvfølgelig med meget stor profit for Hebo Danmark Holding ApS og;

2. Nasdaq stoppede børsnoteringen af Aquaturu A/S, på trods af at alle aftaler var på plads med Nasdaq og samarbejdspartnere omkring noteringen, inklusiv certificeret adviser Tofte & Co, og at selskabet havde gennemført hele IPO-processen. Selskabet havde på det tidspunkt, på baggrund af den klare forventning om en kommende notering, investeret millioner i organisationen samt til eksterne rådgivere og på trods af, at selskabet havde solgt halvdelen af udbuddet (25 MDKK) til en markedsværdi på 170 MDKK, valgte Nasdaq alligevel at stoppe noteringen. Den handling kastede Waturu Holding A/S ud i et hav af negative hændelser, som betød at investorerne mistede tillid til ledelsen og som betød at driftsselskabet Waturu ApS mistede ordrer for mange millioner kr., hvilket Nasdaq var klar over og som dermed satte Waturu Holding A/S under et enormt pres og;

3. At medier, såsom Jyllandsposten (ved Jesper Høberg), Økonomisk Ugebrev (ved Morten Langer) med flere, gentagne gange har gengivet forkerte og ensidige oplysninger, som fuldstændigt ødelagde selskabets troværdig, som ved eksempelvis at trykke en forside med et billede af selskabets direktør og indikere at hele selskabet var fup. Betydningen for selskabet var mistede investorer og samarbejdspartnere som pludseligt ikke længere troede på selskabet eksempelvis selskabets revisorforbindelse. På trods af at selskabet gentagne gange kommunikerede med medierne var skaden sket. Det var og blev en selvopfyldende profeti, hvilket medierne er og var fuldstændig klar over”.

Igangsætter kapitaltilførsel:

Potentialet i de tre datterselskaber er intakt.
Det er selskabets og eksterne partneres forventninger, at datterselskabet Waturu indenfor få år kan afsætte enheder i et langt større omfang end hidtil antaget og med større profit til følge for Waturu og dermed aktionærerne.
I datterselskabet Aquaturu A/S er der tale om landbaseret fiskeopdræt, som findes i alle lande og som er i hastig vækst. Det er selskabets forventning, at teknologien på sigt kan blive en vigtig løsning indenfor behandling af produktionsvand.
Watgen Medical A/S er qua udviklingen i Green Impact Ventures A/S, afhængig af yderligere validering af produktet for at skabe troværdighed. Baseret på succesfuld validering, er markedet for sår behandling globalt og der er ca. 2% af befolkningen i den vestlige verden der lider af kroniske sår, hvorfor markedspotentialet er stort.

Green Impact Ventures A/S igangsætter derfor en kapitaltilførsel, som skal tilføre selskabet op til 8 MDKK. Der er fortegnet for 2,25 millioner kr. med positive tilsagn fra yderligere investorer, inklusiv den nuværende ledelse.
Kapitaltilførslen skal udover investeringer i datterselskaberne, minimum sikre at selskabet har arbejdskapital til 12 måneder, som umildbart er det eneste krav selskabet pt. Ikke opfylder, for at kunne få aktierne optaget til handel på et andet børsmarked, hvilket er bestyrelsens ambition  i løbet af 2022, således at der igen er en aktiv kurs og at aktierne kan handles effektivt.

En ekstern rådgiver vil beregne en opdateret markedsværdi, som vil danne udgangspunkt for udbudskursen for kapitalforhøjelsen.

Udbuddet forventes gennemført i oktober måned.
Selskabets aktionærer vil modtage en detaljeret beskrivelse af udbuddet via post.

Selskabet er derudover i dialog med et Corporate Finance selskab, som arbejder på at finde et lån på 15 MDKK, som skal hjælpe selskabet med yderligere finansiering til vækst.

Selskabet har endvidere et tilgodehavende på 3.8 MDKK hos Skat, som selskabets rådigere hjælper med at få udbetalt.

Status for Green Impact Ventures A/S og behov for kapital

Selskabet består af 3 datterselskaber, Waturu ApS (udvikling og produktion af vandvarmere/vandrensningsteknologi), Aquaturu A/S (udvikling og produktion af renseløsninger til landbaseret akvakultur) samt Watgen Medical A/S (medico løsninger til blandt andet sårpleje).

Waturu ApS:
Selskabet skal tilføres yderligere kapital for at igangsætte dansk produktion af selskabets unikke vandvarmer. En vandvarmer som er unik ved at være tank-løs, ultraenergieffektiv, som dræber bakterier i vandet og som har lang forventet levetid pga. indbygget anti-kalk funktion.
Kapitalen skal blandt andet sikre at der kan produceres nye forme, som skal løse produktionsudfordringerne samt at der kan ændres nogle tekniske specifikationer inden produktet skal underlægges nye eksterne test (kræves ved alle ændringer), hvorefter salget kan igangsættes.

Waturu ApS har indgået distributør aftaler i Danmark og i udlandet.
Der er dialog om indgåelse af et Joint Venture med et Dansk/Pakistansk selskab om produktion i Pakistan, sammen med oprettelsen af et salgskontor med ansvar for salg til hele Asien.

Der er også dialog med andre aktører som har lignende interesser.

Aquaturu A/S:
Selskabet har indgået aftale med en ny direktør som selv indskyder 1 MDKK. Investeringen vil ikke udvande eksisterende aktionærer foruden Green Impact Ventures A/S. Aftalen forventes afsluttet i september måned.
Der er derudover dialog med flere investorer, som til sammen skal sikre at selskabet kan få produceret og solgt de første referenceenheder, hvorefter Aquaturu A/S vil søge vækstkapital via en børsnotering uden for Danmark, hvor der er fokus på Akvakultur.
Markedet er globalt og produktionen af fisk på land er i hastig vækst, hvilket kræver nye tekniske løsninger som kan sikre en mere bæredygtigt opdræt.
Selskabet har modtaget den første ordre fra et stort Amerikansk selskab, som producerer laks på land og vil finde og indgå reference med 5 danske aktører.

Watgen Medical A/S:
Selskabet arbejder på at igangsætte yderligere test af et medico produkt, som skal hjælpe til færre infektioner og dermed sikre hurtigere sårheling hos eksempelvis patienter med kroniske sår. Valideringen vil blive gennemført på et anerkendt udenlandsk universitet. Er valideringen positiv vil selskabet blive flyttet til USA.
Omkostningerne til valideringen og omorganisering af selskabet vil kræve min. 1 MDKK i kapital, hvorefter det forventes at selskabet selv vil være i stand til at hente mere kapital i USA.

Kommunikation fremadrettet:

Efter afnoteringen fra Nasdaq First North, vil selskabet søge at forfølge den nuværende kommunikationsstruktur. Investorerne kan skrive sig op til at modtage et nyhedsbrev og derudover kan investorerne finde information på selskabets hjemmeside under Investor Relations.

Handel med selskabets aktier skal registreres hos selskabet, hvilket er lovpligtigt. Find mere information på vores hjemmeside om hvordan registreringen håndteres og hvilke omkostninger det medfører, som konsekvens af afnoteringen.

Aktionærernes aktier vil efter afnoteringen stadigvæk fremgå af aktionærens depot.

Om Green Impact Ventures A/S

Green Impact Ventures A/S er en teknologi-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi. Green Impact Ventures A/S er hovedaktionær i teknologiselskaberne Waturu ApS (vandvarmer), Watgen Medical A/S (medico) samt i Aquaturu A/S (akvakultur).

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

Green Impact Ventures  A/S
Sjællandsgade 32
7100 Vejle

Nasdaq First North Growth Market
Vigtige links:
Hjemmesiden: www.greenimpactventures.com

Finansielle rapporter:
www.greenimpactventures.com/investor

Fortløbende opdateringer fra selskabet:
www.linkedin.com/company/greenimpactventures/
www.facebook.com/greenimpactventures/