„Aprangos” grupės apyvarta 2021 m. rugsėjo mėnesį

Vilnius, LITHUANIA


„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2021 m. rugsėjo mėnesį sudarė 26,6 mln. eurų ir išaugo 21,1% lyginant su 2020 m. rugsėjo mėnesiu. „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2021 m. rugsėjo mėnesį, lyginant su atitinkamu 2020 metų laikotarpiu, Lietuvoje išaugo 25,1%, Latvijoje augo 10,2%, o Estijoje padidėjo 24,7%.

2021 m. trečią ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 76,9 mln. eurų, arba 20,6% daugiau, nei 2020 metais. Grupės tinklo apyvarta 2021 m. trečią ketvirtį Lietuvoje išaugo 26,1%, Latvijoje padidėjo 13,3%, o Estijoje apyvarta augo 12,6%, lyginant su 2020 m. trečiu ketvirčiu.

Dėl epideminės koronavirusinės infekcijos (COVID–19) nuo 2020 m. gruodžio 16 d. buvo laikinai uždarytos visos Grupės parduotuvės Lietuvoje. Nuo 2021 m. vasario 15 d. Lietuvoje atidarytos atskirą įėjimą iš lauko turinčios parduotuvės, kurių prekybos plotas neviršija 300 kvadratinių metrų. Nuo 2021 m. kovo 15 d. Lietuvoje atidarytos visos atskirą įėjimą iš lauko turinčios parduotuvės. Nuo 2021 m. balandžio 19 d. Lietuvoje leista veikti visoms parduotuvėms, išskyrus parduotuves, esančias prekybos centruose, savaitgaliais, jei jos neturi atskiro įėjimo iš lauko. Nuo 2021 m. gegužės 29 d. Lietuvoje leista dirbti visoms Grupės parduotuvėms. Latvijoje parduotuvės laikinai uždarytos nuo 2020 m. gruodžio 19 d.. Nuo 2021 m. balandžio 7 d. Latvijoje leista veikti parduotuvėms iki 7 tūkst. kv. metrų ploto, turinčioms atskirą įėjimą iš lauko. Nuo 2021 m. gegužės 22 d. Latvijoje atidarytos ir prekybos centruose esančios Grupės parduotuvės, kurios turi atskirą įėjimą iš lauko. Nuo 2021 m. birželio 3 d. Latvijoje leista dirbti visoms Grupės parduotuvėms. Estijoje parduotuvės laikinai uždarytos nuo 2021 m. kovo 11 d., o nuo 2021 m. kovo 6 d. iki kovo 11 d. Estijoje buvo draudžiama parduotuvių veikla savaitgaliais. Nuo 2021 m. gegužės 3 d. Estijoje leista veikti visoms parduotuvėms. Šie laikini parduotuvių uždarymai atitinkamai ženkliai įtakojo Grupės generuojamą sausio-rugsėjo mėnesių apyvartą.

2021 m. sausio-rugsėjo mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 158,2 mln. eurų, arba 5,1% daugiau nei 2020 metų atitinkamu laikotarpiu.

Grupės tinklo apyvarta 2021 metų sausio-rugsėjo mėnesiais Lietuvoje sudarė 99,6 mln. eurų arba 13,6% daugiau nei 2020 metų sausio-rugsėjo mėnesiais. Per tą patį laikotarpį Grupės apyvarta Latvijoje sudarė 33,3 mln. eurų ir sumažėjo 13,8%, o Estijoje apyvarta padidėjo iki 25,2 mln. eurų, arba 4,3%.

2021 m. sausio-rugsėjo mėnesiais „Aprangos“ grupė atidarė 3 parduotuves, rekonstravo 10 parduotuvių bei 10 parduotuvių uždarė.

Šiuo metu „Aprangos“ grupė valdo 172 parduotuvių tinklą (101 Lietuvoje, 46 Latvijoje ir 25 Estijoje), kurių bendras plotas sudaro 91,9 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas sumažėjo 1,7%.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801