Centessa Pharmaceuticals benoemt David Grainger, PhD, een toonaangevende biotechondernemer, tot Chief Innovation Officer

Veteraan uit de branche met tientallen jaren ervaring in de oprichting van bedrijven, wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van geneesmiddelen sluit zich aan bij het executive-team om het potentieel van de pijplijn te versnellen


BOSTON en LONDON, Oct. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centessa Pharmaceuticals plc ("Bedrijf") (Nasdaq: CNTA), een bedrijf in klinische fases dat zijn innovatieve assetgerichte bedrijfsmodel gebruikt om belangrijke geneesmiddelen te ontdekken, te ontwikkelen en uiteindelijk te leveren aan patiënten, kondigde vandaag aan dat David Grainger, PhD, is aangesteld als Chief Innovation Officer, een nieuwe rol. Dr. Grainger zal lid zijn van het executive-team van het Bedrijf en zal verantwoordelijk zijn voor het algemene management van de wetenschappelijke en onderzoeksactiviteiten. Dr. Grainger werkt samen met het scientific leadership team in elk van de Centessa-bedrijven en biedt begeleiding en inzicht in de wetenschappelijke benaderingen en teams. Zijn verantwoordelijkheden omvatten ook ontdekkingsinspanningen en hij speelt een cruciale rol bij het definiëren van de wijze waarop therapiekandidaten worden geselecteerd en gevalideerd voor ontwikkeling.

"David is sinds de oprichting van het Bedrijf een belangrijke partner en adviseur voor Centessa geweest en we zijn blij dat hij zich bij ons leiderschapsteam voegt in deze nieuwe functie", aldus Saurabh Saha, MD, PhD, Chief Executive Officer van Centessa. "De benoeming van David ondersteunt onze ontwikkeling als bedrijf naarmate we ons voorbereiden op meerdere mijlpalen in onze klinische fase- en preklinische programma's in de komende maanden en jaren. Zijn expertise op het gebied van bedrijfsvorming zal met name essentieel zijn naarmate we nieuwe kandidaten voor uitbreiding van de pijplijn blijven evalueren."

"Ik heb het genoegen gehad om de vroege oprichting van Centessa te ondersteunen en uiteindelijk te leiden tot een portfolio van 16 programma's met werkelijk uitmuntende biologie", aldus Dr. Grainger. "Ik zou niet enthousiaster kunnen zijn over de kansen die er liggen en ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met elk van de bedrijven, het leiderschapsteam van Centessa en de Raad om voortdurende vooruitgang en innovatie te stimuleren."

Dr. Grainger treedt in dienst bij het Bedrijf vanuit Medicxi, waar hij medeoprichter en Chief Scientific Advisor was en in een consultancyrol zal blijven. Hij was voorzitter van de raad van bestuur en CEO van hun portfoliobedrijven en medeoprichter van The Foundation Institute for 21st Century Medicine. Dr. Grainger heeft in de loop van zijn carrière 28 biotechnologiebedrijven medeopgericht.

Voorheen was Dr. Grainger was vier jaar lang een Venture Partner bij Index Ventures. Voordat hij zich bij Index voegde, richtte Dr. Grainger Funxional Therapeutics en de outsourced geneesmiddelontwikkelaars Total Scientific en RxCelerate op. Daarnaast leidde hij een internationaal erkende onderzoeksgroep in het Department of Medicine van Cambridge University, waar hij meer dan 80 artikelen van eerste auteurs publiceerde in toonaangevende tijdschriften zoals NatureScience en Nature Medicine. Dr. Grainger heeft voor zowel DrugBaron.com als Forbes.com uitgebreid geschreven over het optimaliseren van structuren voor farmaceutische R&D Dr. Grainger heeft meer dan 150 patenten en patentaanvragen in zijn naam en heeft een MA- en PhD-graad in Natural Sciences van de University of Cambridge.

Over Centessa Pharmaceuticals
Centessa Pharmaceuticals plc heeft als doel effectieve nieuwe geneesmiddelen aan patiënten te bieden door de sterke punten van een op activa gericht model te combineren met de schaalvoordelen en diversificatie die kenmerkend zijn voor grotere R&D-organisaties. Het op activa gerichte model heeft betrekking op een zeer gespecialiseerd bedrijf met een unieke focus, dat wordt geleid door een team van gerenommeerde experts met kennis van de materie. De op activa gerichte bedrijfsprogramma's van Centessa variëren van de ontdekkingsfase tot ontwikkeling in de late fase en omvatten diverse therapeutische gebieden zoals oncologie, hematologie, immunologie/infectiologie, neurowetenschappen, hepatologie, pulmonologie en nefrologie. Ga voor meer informatie naar www.centessa.com.

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen kunnen worden herkend aan woorden zoals "tracht", "anticipeert", "gelooft", "kan", "schat", "verwacht", "voorspelt", "stelt ten doel", "beoogt", "kan", "plant", "mogelijk", "potentieel", "streeft", "zal" en variaties van deze woorden of vergelijkbare uitdrukkingen die bedoeld zijn om toekomstgerichte uitspraken te identificeren. Dergelijke verklaringen in dit persbericht die geen verklaringen van historische feiten zijn, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen, waaronder verklaringen met betrekking tot het vermogen van het Bedrijf om belangrijke geneesmiddelen aan patiënten te leveren; het vermogen van onze belangrijkste leidinggevenden om de uitvoering van de programmaportfolio van het Bedrijf te stimuleren; ons assetgerichte bedrijfsmodel en de beoogde voordelen en baten daarvan; plannen voor onderzoek en klinische ontwikkeling; de reikwijdte, voortgang, resultaten en kosten van de ontwikkeling van onze productkandidaten of andere toekomstige productkandidaten; strategie; regelgevingskwesties, waaronder de timing en waarschijnlijkheid van succes bij het verkrijgen van goedkeuringen voor het starten of voortzetten van klinische onderzoeken of het op de markt brengen van producten; marktomvang en kansen; ons vermogen om bepaalde mijlpalen te halen; en onze huidige kaspositie en runway. Alle toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen, schattingen en prognoses gelden uitsluitend op de datum van deze uitgave en zijn onderhevig aan diverse risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk en nadelig afwijken van de resultaten die zijn vermeld in of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, risico's die verband houden met ons vermogen om bedragen die onder deze faciliteit zijn opgenomen terug te betalen; ons vermogen om onze positie op het gebied van intellectueel eigendom te beschermen en behouden; zakelijke, reglementaire, economische en concurrentierisico's, onzekerheden, voorwaardelijke gebeurtenissen en aannames over het Bedrijf; risico's die inherent zijn aan de ontwikkeling van producten en technologieën; toekomstige resultaten van onze lopende en geplande klinische onderzoeken; ons vermogen om adequate financiering te verkrijgen voor onze geplande klinische onderzoeken en andere kosten; trends in de sector; het juridische en reglementaire kader voor de sector; risico's in verband met toekomstige uitgaven met betrekking tot ons assetgerichte bedrijfsmodel; het risico dat een of meer van onze productkandidaten niet met succes worden ontwikkeld en op de markt worden gebracht; het risico dat de resultaten van preklinische onderzoeken of klinische onderzoeken geen voorspelling zijn voor toekomstige resultaten in verband met toekomstige onderzoeken; en risico's gerelateerd aan de COVID-19-pandemie, inclusief de effecten van de Delta-variant. Deze en andere risico's met betrekking tot onze programma's en activiteiten worden nader beschreven in onze registratieverklaring op Form S-1 en onze andere rapporten, die bij het SEC zijn geregistreerd. Wij zijn uitdrukkelijk geenszins verplicht om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, tenzij wettelijk vereist.

Contactpersonen:

Contact voor investeerders:Mediacontacten:
Jennifer Porcelli, Head of Investor RelationsVS
Centessa PharmaceuticalsDan Budwick, 1AB
jennifer.porcelli@centessa.comdan@1abmedia.com
  
 VK/Groot-Europa
 Mary Clark, Optimum Strategic Communications
 centessa@optimumcomms.com