Endring i Equinors praksis for justert resultat i fornybarsegmentet

Stavanger, NORWAY


Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) vil fra tredje kvartal endre praksis for hvordan gevinst og/eller tap fra salg av eiendeler blir inkludert i justerte resultater for fornybarsegmentet.

Equinor har besluttet å endre sin praksis for hvordan gevinst og/eller tap fra salg av eiendeler inkluderes i justert resultat for fornybarsegmentet. Beslutningen om å endre praksis kommer etter en forespørsel om informasjon fra, og påfølgende dialog med Finanstilsynet. Beslutningen er i tråd med deres foreløpige vurdering.

Equinor vil i sin finansielle rapportering for tredje kvartal 2021 legge til grunn en konsistent praksis for sitt fornybarsegment, så vel som for oppstrøms- og midtstrøms segmentene. Gevinst og/eller tap fra salg av eiendeler vil bli ekskludert fra justert resultat som alternativt resultatmål for alle segmenter. Tidligere perioder som påvirkes av denne endringen vil bli presentert i den finansielle rapporten for tredje kvartal 2021 i tråd med den oppdaterte policyen.

Equinor presenterer tredje kvartals resultater 27. oktober 2021.

Ytterligere informasjon:

Investorrelasjoner
Peter Hutton, direktør, Investorrelasjoner,
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+47 412 60 584 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12