Centessa Pharmaceuticals Subsidiary, Orexia Therapeutics en Schrödinger kondigen samenwerking aan om nieuwe orexine-receptoragonisten te ontdekken


~ De ontdekkingsinspanningen richten zich op kleine moleculen met gedifferentieerde klinische profielen om het brede potentieel van orexine-agonisme te benutten bij verschillende indicaties ~

~ De eerste keer dat Schrödinger zijn computerplatform toepast in een omgeving van orexine-agonisten, mogelijk gemaakt door structurele biologie-capaciteiten van Orexia ~

NEW YORK, BOSTON and LONDON, Oct. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Schrödinger (Nasdaq: SDGR) en Centessa Pharmaceuticals plc ("Centessa") (Nasdaq: CNTA), samen met dochteronderneming Orexia Therapeutics ("Orexia"), kondigden vandaag een exclusieve samenwerking aan die is gericht op de ontdekking van nieuwe therapieën gericht op de orexine-2-receptor (OX2R), die een rol speelt in een breed spectrum van slaapstoornissen, waaronder narcolepsie. De samenwerking biedt Orexia aanzienlijke toegang tot het volledige computerplatform van Schrödinger en de uitgebreide expertise van Schrödinger op het gebied van ultragrootschalige implementatie van de technologie.

Orexia benut het computerplatform van Schrödinger, waaronder LiveDesign en Free Energy Perturbation (FEP+), dat hoogwaardige berekeningen voor de ontdekking van geneesmiddelen mogelijk maakt om de potentie van het doelwit nauwkeurig te kunnen voorspellen. De samenwerking wordt mogelijk gemaakt door de structurele biologiemogelijkheden van Orexia, waaronder het gestabiliseerde OX2R StaR®-eiwit dat exclusief is gelicentieerd door Sosei Heptares, en kristalstructuren met hoge resolutie bij agonistische conformatie. De samenwerking vertegenwoordigt de eerste keer dat de technologie van Schrödinger op grote schaal wordt toegepast in een orexine-agonistische setting.

"Hoewel de gangbare behandelmethoden alleen de symptomen van narcolepsie type 1 (NT1) aanpakken, geloven we dat orexine-agonisten een verstorende benadering bieden, met de mogelijkheid om de onderliggende pathologie van de aandoening aan te pakken. Het gebruik van OX2R-gestabiliseerde receptoren (StaR®-technologie) door Oxia vormt de basis voor R&D, wat patiënten met NT1 aanzienlijk kan helpen. We kijken ernaar uit om samen te werken met Schrödinger als aanvulling op het ontdekkings- en ontwikkelingswerk dat we bij Orexia uitvoeren", aldus Saurabh Saha, MD, PhD, Chief Executive Officer van Centessa.

"Dankzij de assetgerichte benadering van Orexia kunnen we de beste technologiepartners kiezen voor ontdekking en ontwikkeling. Hoewel we verwachten dat we volgend jaar met ons loodmolecuul aan IND-onderzoeken kunnen deelnemen, zijn we ook blij om samen te werken met Schrödinger om onze ontdekkingsinspanningen voor moleculen met mogelijk gedifferentieerde klinische profielen te versnellen. De therapeutische mogelijkheden van orexine-agonisten gaan inderdaad veel verder dan NT1 tot in andere zeldzame primaire hypersomnie-aandoeningen, zoals narcolepsie type 2 en idiopathische hypersomnie. Ze gaan ook verder tot in een breed scala aan aanvullende indicaties die worden gekenmerkt door overmatige slaperigheid overdag. We willen het volledige potentieel van orexine-agonisten onderzoeken om patiënten te helpen bij een breed scala aan indicaties", aldus Mario Alberto Accardi, PhD, Chief Executive Officer van Orexia.

"Onze onderzoekssamenwerking met Orexia illustreert een nieuwe aanpak om de ontdekkingsinspanningen bij biotechnologiebedrijven te ondersteunen, waar we onze technologie op grote schaal toepassen namens onze partner", aldus Ramy Farid, PhD, President en Chief Executive Officer van Schrödinger. "Het Orexia-team biedt uitgebreide ervaring in orexine-biologie en op structuren gebaseerd geneesmiddelenontwerp. We zijn verheugd om Orexia grootschalige toegang te bieden tot onze toonaangevende computerbenaderingen en expertise om de ontdekking van nieuwe therapieën die zich richten op orexine-biologie te versnellen."

Onder de voorwaarden van de overeenkomst is Orexia verantwoordelijk voor preklinische onderzoeksactiviteiten, klinische ontwikkeling en commercialisering van toekomstige productkandidaten die in het kader van de samenwerking zijn ontdekt. Schrödinger ontvangt vooraf een betaling voor toegang tot de software en komt mogelijk in aanmerking voor bepaalde preklinische, ontwikkelings-, regelgevende en commerciële mijlpaalbetalingen, evenals lage eencijferige royalty's voor wereldwijde netto-omzet.  

Over Schrödinger
Schrödinger transformeert de manier waarop therapieën en materialen worden ontdekt. Schrödinger heeft een op fysica gebaseerd softwareplatform ontwikkeld dat de ontdekking van hoogwaardige nieuwe moleculen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en materiaaltoepassingen mogelijk maakt, sneller en tegen lagere kosten dan traditionele methoden. Het softwareplatform wordt gebruikt door biofarmaceutische en industriële bedrijven, academische instellingen en overheidslaboratoria over de hele wereld. Schrödinger's multidisciplinaire team voor de ontdekking van geneesmiddelen maakt ook gebruik van het softwareplatform om samenwerkingsprogramma's en de eigen pijplijn van nieuwe therapieën te ontwikkelen om te voorzien in medische behoeften waaraan nog niet is voorzien.

Schrödinger, opgericht in 1990, heeft meer dan 500 werknemers en is betrokken bij klanten en medewerkers in meer dan 70 landen. Ga voor meer informatie naar www.schrodinger.com en volg ons op LinkedIn en Twitter.

Over Centessa Pharmaceuticals
Centessa Pharmaceuticals plc heeft als doel effectieve nieuwe geneesmiddelen aan patiënten te bieden door de sterke punten van een op activa gericht model te combineren met de schaalvoordelen en diversificatie die kenmerkend zijn voor grotere R&D-organisaties. Het op activa gerichte model heeft betrekking op een zeer gespecialiseerd bedrijf met een unieke focus, dat wordt geleid door een team van gerenommeerde experts met kennis van de materie. De op activa gerichte bedrijfsprogramma's van Centessa variëren van de ontdekkingsfase tot ontwikkeling in de late fase en omvatten diverse therapeutische gebieden zoals oncologie, hematologie, immunologie/infectiologie, neurowetenschappen, hepatologie, pulmonologie en nefrologie. Ga voor meer informatie naar www.centessa.com.

Over Orexia Therapeutics
Orexia is opgericht door durfkapitaalfirma Medicxi in samenwerking met Heptares Therapeutics Limited, een volledige dochteronderneming van Sosei Group Corporation (Sosei Heptares), en benut de GPCR StaR®-technologie van Sosei Heptares om orale en intranasale orexine-receptoragonisten te ontwikkelen met behulp van op structuren gebaseerde benaderingen voor geneesmiddelenontwerp. Deze agonisten richten zich op de behandeling van narcolepsie type 1, met als doel de onderliggende pathologie van het verlies van orexine direct aan te pakken, evenals andere neurologische aandoeningen die worden gekenmerkt door overmatige slaperigheid overdag. Ga voor meer informatie naar www.orexiatherapeutics.com.

Toekomstgerichte uitspraken Schrödinger
Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, diegene met betrekking tot onze verwachtingen inzake de snelheid en capaciteit van ons computerplatform, het vermogen van ons platform om te worden toegepast in een orexine-agonistische setting, het potentieel van onze samenwerking met Orexia om nieuwe therapieën te ontwikkelen, ons vermogen om potentiële mijlpalen, royalty's of andere betalingen te realiseren in het kader van de samenwerking en het risico dat we mogelijk niet de verwachte voordelen van de samenwerking realiseren. Uitspraken zoals "anticiperen", "geloven", "overwegen", "voortzetten", "kunnen", "schatten", "verwachten", "voornemen", "mogelijk", "misschien", "plannen", "potentieel", "voorspellen", "project", "zou", "doel", "zullen" "gaan" en verklaringen in de toekomstige tijd zijn toekomstgerichte uitspraken. Deze toekomstgerichte uitspraken weerspiegelen onze huidige standpunten over onze plannen, intenties, verwachtingen, strategieën en prognoses, die zijn gebaseerd op de informatie die momenteel voor ons beschikbaar is en op aannames die we hebben gedaan. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die in deze toekomstgerichte uitspraken worden beschreven en zijn onderhevig aan verschillende veronderstellingen, onzekerheden, risico's en factoren waarover wij geen controle hebben, waaronder onze afhankelijkheid van externe leveranciers van cloudgebaseerde infrastructuur om onze softwareoplossingen te hosten, onze afhankelijkheid van Orexia om zijn verplichtingen na te komen om ontwikkelingskandidaten die in het kader van de samenwerking aan het licht komen te ontwikkelen en te commercialiseren, de onzekerheden die inherent zijn aan de ontwikkeling en commercialisering van geneesmiddelen, de onzekerheden die verband houden met de beoordeling van klinische onderzoeken en aanvragen voor marktgoedkeuringen, de potentiële impact van de COVID-19-pandemie op onze activiteiten of de activiteiten van derden waarvan we afhankelijk zijn, evenals de andere risico's en onzekerheden die zijn geïdentificeerd onder de noemer "Risicofactoren" en elders in onze dossiers en verslagen bij de Securities and Exchange Commission, inclusief het kwartaalverslag op Form 10-Q dat op 12 augustus 2021 bij de Securities and Exchange Commission is ingediend, evenals toekomstige dossiers en verslagen door ons. Alle toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht gelden alleen vanaf de datum van dit persbericht. Behalve zoals vereist door de wet aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor en zijn wij niet verplicht tot het wijzigen van toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen, veranderingen in verwachtingen, of anderszins.

Toekomstgerichte uitspraken Centessa
Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken kunnen worden herkend aan woorden zoals "geloof", "anticiperen", "plannen", "verwachten", "voornemen", "zullen", "kunnen", "doel", "projecteren", "schatten", "potentieel" en variaties van deze woorden of vergelijkbare uitdrukkingen die bedoeld zijn om toekomstgerichte uitspraken te identificeren. Dergelijke uitspraken in dit persbericht die geen verklaringen van historische feiten zijn, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken bevatten besprekingen met betrekking tot de ontdekking van nieuwe therapieën gericht op de orexine-2-receptor (OX2R); plannen voor voortgezet onderzoek en ontwikkeling; onze verwachtingen met betrekking tot het behandelingsparadigma voor narcolepsie type (NT1) en ons geloof dat orexine-agonisten een verstorende aanpak van NT1-behandeling bieden en de de mogelijkheid hebben om de onderliggende pathologie van de aandoening aan te pakken; ons vermogen om effectieve geneesmiddelen te leveren aan patiënten; het vermogen van onze belangrijkste leidinggevenden om de uitvoering van onze portfolio van programma's te aan te sturen; ons op activa gerichte bedrijfsmodel en de beoogde voordelen daarvan; plannen voor onderzoek en klinische ontwikkeling; de omvang, voortgang, resultaten en kosten van de ontwikkeling van onze productkandidaten of andere toekomstige productkandidaten; strategie; zaken aangaande regelgeving, inclusief de timing en waarschijnlijkheid van het verkrijgen van goedkeuringen voor het starten of voortzetten van klinische onderzoeken of het op de markt brengen van producten; marktgrootte en -kansen; en ons vermogen om bepaalde mijlpalen te behalen.

Alle toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen, schattingen en prognoses gelden uitsluitend op de datum van deze uitgave en zijn onderhevig aan diverse risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk en nadelig afwijken van de resultaten die zijn vermeld in of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte uitspraken. Deze risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot ons vermogen om nieuwe therapieën te ontdekken gericht op OX2R; buitenlandse regelgevende instanties die niet akkoord gaan met onze strategieën voor wettelijke goedkeuring, onderdelen van onze aanvragen, zoals ontwerpen, uitvoering en methoden van klinische onderzoeken, of de hoeveelheid ingediende gegevens; risico's die inherent zijn aan de ontwikkeling van producten en technologieën; risico's die verband houden met ons vermogen om onze positie op het gebied van intellectueel eigendom te beschermen en te behouden; zakelijke, reglementaire, economische en concurrentierisico's, onzekerheden, onvoorziene omstandigheden en veronderstellingen over het Bedrijf; ons vermogen om adequate financiering te verkrijgen voor onze onderzoeks- en ontwikkelingsplannen; trends in de sector; het juridische en reglementaire kader voor de sector; risico's in verband met toekomstige uitgaven in verband met ons op activa gerichte bedrijfsmodel; het risico dat een of meer van onze productkandidaten niet met succes worden ontwikkeld en op de markt worden gebracht; het risico dat de resultaten van preklinische onderzoeken of klinische onderzoeken niet voorspelbaar zijn voor toekomstige resultaten in verband met toekomstige onderzoeken; en risico's in verband met de COVID-19-pandemie, waaronder de effecten van de Delta-variant. Deze en andere risico's met betrekking tot onze programma's en activiteiten worden nader beschreven in ons meest recente formulier 10-Q, dat is ingediend bij de SEC en beschikbaar is op de website van de SEC opwww.sec.gov. Wij zijn actief in een zeer concurrerende omgeving waarin van tijd tot tijd nieuwe risico's ontstaan. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen en gelden uitsluitend op de datum van deze verklaring. Wij zijn uitdrukkelijk geenszins verplicht om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, tenzij wettelijk vereist.

Contactpersonen Schrödinger
Jaren Irene Madden (Beleggers)
Schrödinger, Inc.
jaren.madden@schrodinger.com
617-286-6264

Tracy Lessor (Media)
Schrödinger, Inc.
tracy.lessor@schrodinger.com
617-519-9827

Contactpersonen Centessa:

Beleggers:
Jennifer Porcelli, Head of Investor Relations
Centessa Pharmaceuticals
jennifer.porcelli@centessa.com  

Media:
Dan Budwick, 1AB
dan@1abmedia.com