Clean Motion: Bzzt har ingått en avsiktsförklaring avseende en testflotta om 20 stycken Re:volt

Lerum, SWEDEN


Solcellsfordonet Re:volt som Clean Motion presenterade tidigare i höst har nu sin första kund då Bzzt har ingått i en avsiktsförklaring om en testflott på 20 stycken fordon. Planen är att leveransfordonen ska användas i en sydeuropeisk etablering under 2022. Bolagen kommer även att samarbeta med utvecklingen av IoT-stöd för elfordon och hur detta kan helt integreras i Bzzt-plattformen. Målet är kunna skapa ett komplett erbjudande för uppkopplade och elektriska leveransfordon.

Bzzt med sin unika erfarenhet av att driva helt elektriska fordonsflottor nu ingått i en avsiktsförklaring gällande 20st Re:volt för etablering av ett elfordonskluster utan laddinfrastruktur. Planen är att sätta testflottan i drift under andra halvåret 2022 någonstans i södra Europa.

Dessutom kommer Bzzt att delta aktivt i utveckling av ett fördjupat IoT-stöd där viktiga fordonsdata som räckvidd och batterikapacitet kommer att integreras direkt in i Bzzt-plattformen. De kommer också att bidra i arbetet med räckviddsoptimering och laddinfrastruktur. I planerna för Bzzts internationella expansion, så inkluderas minst en etablering i södra Europa där ambitionen är att helt klara verksamheten utan laddinfrastruktur med hjälp av de integrerade solcellerna i Re:volt.

Göran Folkesson, VD för Clean Motion AB kommenterar; ”Det är fantastiskt kul att Bzzt som är vår största Zbee-kund också blir den första partner som tecknar ett LOI avseende Re:volt. Som pionjärer inom urbana elektrifierade transporter har de ju också en unik erfarenhet som vi kommer att ha stor nytta av i optimeringen av Re:volt och dess ekosystem.”

Sven Wolf, grundare och VD för Bzzt säger; ”För oss på Bzzt är effektivitet nyckeln till att vi lyckas leverera på 15-20 minuter. Det är därför en kittlande tanke att kunna lösa våra transporter utan att behöva bygga upp en laddinfrastruktur och det skulle skapa många nya affärsmöjligheter för verksamhet på sydliga breddgrader.”

Bzzt som förutom i Stockholm nu bedriver verksamhet i Malmö och Göteborg, planerar att under de närmaste två åren att expandera verksamheten till ytterligare 12 städer. Det som från starten 2015 var en renodlad podtaxi har utvecklats till en komplett närtransportlösning för mat, varor och människor som transporteras med minimala utsläpp genom en helt elektrisk fordonsflotta. För de kommande tre åren uppskattas behovet till mer än 500 elfordon, både på två och tre hjul.

Göran Folkesson fortsätter; ” Vi har fått en väldigt spännande start på hösten med många bra dialoger ute i Europa. Allt fler inser att det inte räcker med att ersätta ett fossilfordon med ett lika stort elfordon, sett till livscykelutsläpp ger det i bästa fall 30% CO2-reduktion. Med Re:volt erbjuder Clean Motion en lösning som har 90-95% lägre CO2-utsläpp.”

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
Vd, Clean Motion AB
Tel: +46 70 611 26 98
Email: goran@cleanmotion.se

Christoffer Sveder
Director Commercial Operations, Clean Motion AB
Tel: +46 70 611 26 98
Email: christoffer@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

Om Bzzt
Bzzt finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och erbjuder en taxitjänst för privatpersoner och företagskunder, en leveranstjänst och en reklamtjänst. Alla transporter görs med små, smidiga, utsläppsfria fordon. Det senaste året har Bzzt fokuserat på att bli större inom företagsbud och matleveranser. Genom samarbeten med Bolt Food, Foodora med flera och fristående restauranger och företag har Bzzt genomfört över 100 000 matleveranser och budkörningar sedan sommaren 2020.

För ytterligare information, vänligen besök: www.bzzt.se

 

 

Bilagor


Revolt x Bzzt, 20211104 Clean Motion, Revolt, sideview, 20210913 Clean Motion, Revolt, topview, 20210913