Wilson ASA: Kvartalsrapport 3Q 2021

Bergen, NORWAY


Wilson Asa rapporterer nok rekordresultat for tredje kvartal 2021.

For tredje kvartal 2021 leverer selskapet EBITDA på MEUR 27,3 (MEUR 11,5), en forbedring på MEUR 15,8 fra tredje kvartal 2020. Driftsresultatet for kvartalet ble MEUR 17,3 (MEUR 2,5) som tilsvarer en forbedring på MEUR 14,8 fra samme periode i fjor.

Et godt spot-marked samtidig med god kontraktsinntjening forklarer forbedringen. Selskapet forventer ytterligere økt markedsaktivitet og betydelig resultatforbedring for fjerde kvartal 2021. Selskapet ser få momenter som kan endre markedssituasjonen på kort sikt.

I forbindelse med publisering av tredje kvartal annonseres det et tilleggsutbytte på NOK 3,50 per aksje. Samlet utbetalt utbytte i 2021 vil dermed bli NOK 4,10 per aksje totalt.

Hovedpunkt for tredje kvartal 2021 (tall i parentes 3Q 2020):

  • Tilleggsutbytte NOK 3,50 per aksje
  • Nok et rekordkvartal
  • Nettoinntjening/dag, EUR 4 781 (EUR 3 255)
  • EBITDA MEUR 27,3 (MEUR 11,5)
  • Inngått avtale om kjøp av seks skip og kontraktsportefølje
  • Positive fremtidsutsikter

For mer informasjon: Se vedlagte kvartalsrapport.

Wilson ASA

Bergen,

11. november 2021

For mer informasjon:
Stig Vangen
CFO
Mail:  sva@wilsonship.no
Tel: + 47 920 19 134Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

Kvartalsrapport 3Q 2021