Wilson ASA: Utbytte NOK 3,50/aksje

Bergen, NORWAY


Styret i Wilson ASA har besluttet iht. styrefullmakt gitt av generalforsamling 14. april 2021 å utbetale utbytte for regnskapsåret 2020 på NOK 3,50 pr aksje. Styrets vurdering er at det er forsvarlig å utbetale et utbytte på bakgrunn av god økonomisk utvikling.

Wilson ASA Bergen,

11. november 2021.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12