Wilson ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Wilson ASA

Bergen, NORWAY


Nøkkelinformasjon:
Utbyttebeløp: 3,50
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 11. november 2021
Ex-dato: 12. november 2021
Record date (eierregisterdato): 15. november 2021
Betalingsdato: 24 november 2021
Vedtaksdato: 10. november 2021


Wilson ASA Bergen,

11. november 2021.