BTS Group AB utser valberedning

Stockholm, SWEDEN


P R E S S R E L E A S E

Stockholm, 11 november 2021

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har fått en valberedning utsedd för företaget. BTS tre största aktieägare har i samråd med styrelsens ordförande Reinhold Geijer utsett följande representanter att ingå i valberedningen:

- Anders Dahl, utsedd av Henrik Ekelund

- Reinhold Geijer, styrelseordförande, BTS Group AB

- Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Investment Management

- Stefan af Petersens, eget innehav

Anders Dahl har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2022 framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt förslag på arvode till styrelseledamöterna liksom arvodering av revisorer.

Aktieägare i BTS Group AB är välkomna att komma med förslag till valberedningens ordförande per e-post på adressen: dalledulsing@me.com

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Anders Dahl: dalledulsing@me.com

Reinhold Geijer: reinhold.geijer@outlook.com

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med drygt 1 000 medarbetare vid 36 kontor i sex världsdelar, grundat och med huvudsäte i Stockholm. Vi hjälper företag i genomförandet av förändringsarbeten och arbetar med ledare på alla nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera önskade resultat. Våra tjänster möter en rad olika kundbehov: strategigenomförande, ledarskapsutveckling, assessment för urval och utveckling, affärsmannaskap, utveckling av säljorganisationer, coaching; samt digitala tjänster, verktyg och plattformar.

Under 35 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program som har haft stort inflytande både personligen och karriärmässigt för våra deltagare. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och hjälper medarbetare och ledare att stärka de kritiska förmågor som behövs för att skapa bättre affärsresultat.

I allt vi gör fokuserar vi på individerna – it’s strategy made personal.

BTS är stolt partner till över 1 200 företag och organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis Salesforce, SAP, Abbott, Tetra Pak, EY, Tencent, Vale och BHP.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.


BilagaAttachments

Pressrelease SE 2021-11-11