ContextVision vil fokusere patologiinnsatsen på etableringen av en fullt AI-støttet laboratorietjeneste


STOCKHOLM – 15 november 2021 – ContextVision, et medisinsk teknologiselskap som spesialiserer seg på bildebehandling, har styret i dag vedtatt et strategisk skifte hvor hele patologivirksomheten nå skal fokusere på å etablere en AI-basert patologilaboratorietjeneste.

Den oppdaterte strategien innebærer at selskapet fortsatt vil utvikle sin maskinlæringsteknologi, men nå for sin egen laboratorietjeneste, og gi slipp på dagens forretningsstrategi om å utvikle og selge beslutningsstøtteverktøy for eksisterende laboratorier.

«Vi er overbeviste at denne strategiske endringen er riktig. Vi har en unik mulighet til å skape et paradigmeskifte ved å benytte oss av investeringene vi allerede har gjort i AI-teknologi og applikasjonskunnskap. Det vil akselerere videre utvikling med sikte på å forbedre pasientbehandlingen, samtidig som den skaper bærekraftig aksjonærverdi», sier administrerende direktør Fredrik Palm i ContextVision.

Begrunnelsen bak vedtaket
Som nylig annonsert viser kliniske evalueringer med patologilaboratorier i Europa og USA, at selskapets første produkt, INIFY Prostate, ser ut til å være et av de mest nøyaktige og avanserte beslutningsstøtteverktøyene i verden i dag.

Til tross for det, viser virkeligheten at transformasjonen fra analog til digital arbeidsflyt i eksisterende kliniske patologilaboratorier rundt om i verden, er svært kompleks, både fra et teknisk og kommersielt perspektiv. Det nåværende nivået av fullt digitaliserte laboratorier er fortsatt svært lavt. Omfattende undersøkelser har ikke vært i stand til å forutse når digitale beslutningsstøtteverktøy når det stadiet hvor de blir rutine og standard innen omsorg, og dermed blir en bærekraftig virksomhet.

Den enorme verdien av et fullstendig digitalisert laboratorium med standardiserte prosesser og en felles datamodell, gjør imidlertid forretningsgrunnlaget for en AI-basert patologilabtjeneste, klar. Her vil INIFY være kjerneteknologien for maskinlæring, som igjen vil være selve hjørnesteinen i den nye laboratorietjenesten.

Laboratorieomfang
Å utvide selskapets forretningsområder ved å bygge et fullt digitalt laboratorium, muliggjør raskere implementering av teknologi og forbedringer av arbeidsflyten, og skaper dermed maksimal verdi for pasienter, klinikere og patologer.

«En av suksessfaktorene våre er etableringen av et tverrfaglig team med klinisk og teknisk ekspertise, organisert under samme tak med et felles mål – å forbedre pasientbehandlingen og helsetjenesten. Rekrutteringen har startet, og vårt internasjonale nettverk av høyt respektable medisinske fagpersoner og partnere, vil få muligheten til å være en del av organisasjonen vår etter hvert som den bygges opp», sier Palm.

Standardiserte data gir mulighet for sømløs, kontinuerlig utvikling av kraftig maskinlæringsteknologi og prosessoptimalisering i laboratoriet. Dette vil gi både ansatte og rådgivende patologer verdifulle verktøy og forutsetninger, som igjen vil maksimerer diagnoseeffektivitet og kvalitet.

«For å være ærlig, var min største utfordring før vi startet dette strategiske prosjektet, å finne ut hvordan vi kunne gjøre vår investering i høyavansertteknologi og verdifull kunnskap, om til en bærekraftig og voksende virksomhet. Vi har ikke bare funnet en solid løsning, men laget også en helhetlig strategi for veien videre», oppsummerer Palm.

###

For ytterligere informasjon, kontakt Fredrik Palm, E- post: fredrik.palm@contextvision.se eller besøk gjerne også: www.contextvision.com

###

Om ContextVision
ContextVision er et selskap innen medisinsk teknologiprogramvare som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens. Som global markedsleder innen bildeforbedring er selskapet en pålitelig partner til ledende produsenter av ultralyd-, røntgen- og MR-utstyr over hele verden.

Selskapets ekspertise er å utvikle kraftige programvareprodukter, basert på proprietær teknologi og kunstig intelligens for bildebaserte applikasjoner. ContextVisions avanserte teknologi hjelper klinikere nøyaktig å tolke medisinske bilder, et avgjørende grunnlag for bedre diagnose og behandling.

ContextVision går nå inn i det raskt voksende markedet for digital patologi. Selskapet investerer betydelig igjen i sin produktportefølje av beslutningsstøtteverktøy, og selskapet er opptatt av å bli en ledende ressurs for patologer for å radikalt utvikle kreftdiagnose og forbedre pasientbehandlingen.

Selskapet ble etablert i 1983 og har base i Sverige med lokal representasjon i USA, Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under ticker CONTX.

###

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Denne informasjonen er å betrakte som innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning, og er underlagt kravene til offentliggjøring i norsk Lov om verdipapirhandel.

VedleggAttachments

ContextVision - Etableringen av lab